Biogass er det reneste drivstoffet som er på markedet i dag, og når teknologien i kjøretøyene samtidig er her, så er det for meg vanskelig å forstå hvorfor dette ikke tas i bruk lokalt.

Vi er nå 250.000 personer i Innlandet som sorterer matavfall hjemme, i tillegg til næringsavfall som vi produserer biogass av hos oss i Mjøsanlegget, som tilsvarer 3 millioner liter diesel, og som kunne ha forsynt 125 busser i daglig drift. I dag går biogassen til renovasjonsbiler i Mjøsområdet, samt noen lastebiler og privatbiler. Resten går til buss og andre kjøretøy i Oslo.

Er dette riktig bruk av våre lokale ressurser?

Alle snakker om «det grønne skiftet», og at vi i Innlandet skal gå foran. Det gjør vi absolutt ikke! Fortsatt kjører busser drevet av importert biodiesel delvis produsert av palmeolje, og noen få på El.

Hvorfor er det slik når alt ligger til rette for å benytte de bærekraftige ressursene vi nå sitter på? Det er nå muligheter for å fylle biogass på Gjøvik, Lillehammer og Hamar for de som vil kjøre miljøvennlig. Begrepet «Det grønne skiftet» begynner nå å bli utvannet, så om det skal ha noe som helst troverdighet, må det handles og ikke bare snakkes.

Nå må det offentlige Norge for alvor komme i gang med «det grønne skiftet». Still krav om bruk av kjøretøy drevet av biogass i alle anbud med kjøretøy involvert, det være seg transporttjenester, anlegg eller vedlikeholdsarbeid. Det er vi/dere som har denne muligheten.

Støtteordninger i blant annet fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Enova, skal bidra til videreutvikling og bruk av biogass, men da må det også være vilje til å bruke biogassen. Biogassproduksjonen vil være med å skape flere grønne arbeidsplasser og til kompetanseheving.

Det er mye tilgjengelig råstoff i landbruket, og husdyrgjødsel skal inn i biogassanlegg for å ta ut biogass. Med andre ord så kan vi i Innlandet øke vår gassproduksjon nokså raskt, og da burde vi benytte denne lokalt. Miljøgevinsten blir enda større ved bruk i Innlandet enn om vi må kjøre det ut fra området.

Det er en nødvendighet at biogasskjøretøy får de samme godene som de som kjører på andre grønne energiformer.

Politisk trenger vi en mer helhetlig plan for grønn satsing. Det må være langsiktige rammebetingelser som gjør at flere vil være med på hele verdikjeden vår. Skal vi oppnå våre klimamål må vi alle være med å bidra, og det må komme overordnede retningslinjer som vil være med å styre oss i riktig retning.

Nå burde det være mer aktuelt enn noen gang med bruk av biogjødsel. Med høye priser på kunstgjødsel, produserer vi god gjødsel på lik linje med kunstgjødsel.

Slik jeg ser på biogassproduksjon og bruk av biogass lokalt, vil dette være et godt tiltak med tanke på miljøet og sirkulærøkonomien i Innlandet. Jeg ønsker å skape flere grønne arbeidsplasser og bidra til bedre kompetanse på feltet. Derfor ønsker jeg at alle skal være med på å etterspørre biogass til kjøretøy og i industrien. Kanskje skal vi sammen lage nye produkter ut av råstoffet som er tilgjengelig. Jeg ønsker alle med på laget.

Vi gjør litt for hele væla.