18. mars spurte jeg hvilket ansvar Frp ville ta for å forhindre høyreekstrem radikalisering via digitale plattformer, men fikk ikke svar på det. Frp har alltid vært tydelige på at de mener den omdiskuterte bloggen Human Rights Service fortjener statsstøtte og i den sammenheng, ble det kanskje oppfattet mest som et retorisk spørsmål. De mener vel ikke at Human Rights Service, med sine oppfordringer om å sende dem bilder av muslimer på gata, er et uansvarlig, mørkt hjørne av ordskifte. Noen som derimot har gitt uttrykk for at de mener dette, er Høyre, men de velger likevel å videreføre den. Hvorfor tar ikke dere ansvar, Høyre?

Det har blitt vist til at det var en kampsak og ultimatum fra Frp og at statsstøtten derfor måtte bli videreført, men i fjor foreslo likevel regjeringen at HRS skulle få statsstøtte og det ble vedtatt med alle borgerlige partiers stemmer. At de andre partiene egentlig ikke vil videreføre den eller bli holdt til ansvar selv for å gjøre dette, på grunn av Frp, er dermed ikke holdbart lenger.

1,8 millioner er ikke veldig mye ut av statsbudsjettet, men det er nok til at Human Rights Service kan opprettholde aktiviteten sin, som regelrett er destruktiv. I skrivende stund er «AP lider av moralsk impotens» en av toppsakene på bloggen hvor det lenger nede i saken blir sagt at Arbeiderpartiet begår direkte ondskap. I kommentarfeltet er nesten samtlige av kommentarene om at Arbeiderpartiet er udemokratiske og «kneler for Islam».

Dette er konspirasjonsteorier vi vet er farlige og der de fleste av oss fortsatt vil sette en helt selvsagt grense for vold, vet vi at andre ikke vil det. De fleste som kommenterer hatefulle ytringer, vil kanskje ikke faktisk gjøre noe, men det blir lest av andre uten de samme grensene. Når PST trekker frem digitale plattformer som en arena for radikalisering er ikke det fordi den høyreekstreme terroren vil skje der, men det er fordi inspirasjonen vil komme derfra.

Aldri mer naivitet, sa daværende statsminister Jens Stoltenberg etter det høyreekstreme terrorangrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Å mangle erfaring, er noe av det som legges i å være naiv. To erfaringer vi må ha med oss, 10 år senere, er for det første at det betyr noe hvilke ord vi bruker, fordi vi vet at ord av og til fører til handling. Det andre er at vi ikke har klart å ta debatten om tankegodset som lå bak. Rett i etterkant av angrepet kan vi i Hallvard Notakers bok lese om at Arbeiderpartiet ikke følte det var mulig i det politiske klimaet, men hvorfor ble det opp til Arbeiderpartiet nærmest alene, å ta eller ikke ta debatten? Og hvorfor er det fortsatt tilfelle 10 år senere?

Høyreekstrem radikalisering via digitale plattformer er eksplisitt tatt opp i PST sin trusselvurdering og debatten rundt hvordan vi skal bekjempe dette burde vært mye mer tverrpolitisk enn i dag. Hvorfor kan ikke Høyre være tydelige i om de mener Human Rights Service fortjener statsstøtte eller ikke, og stemme deretter? Hvorfor tar dere ikke det ansvaret, Høyre?