I Norge har all ungdom muligheten til tre år på videregående skole. Det er det offentlige som betaler skolegangen, bortsett fra noen bokanskaffelser som den enkelte må stå for i 3-årsperioden. Samfunnet forventer at skolegangen skal kvalifisere til bedre kompetanse og forberede ungdommen på høyere utdanning ved høgskoler og universiteter, eller å gå ut i arbeidslivet. I kanskje de viktigste og siste årene i videregående skole, skjer det noe.

Private aktører med kun ett formål, å tjene store penger, bryter seg inn i utdanningen og forstyrrer og ødelegger det utdanningstilbudet som det offentlige, har tilbudt og gitt de unge. Salg og leie av busser i millionklassen er ikke bare med på å ødelegge skolegangen for mange, men drar også med seg en rekke andre og uønskede skadevirkninger. Avslutningen på videregående skole skulle jo være en russefeiring der alle fikk delta. Slik situasjonen nå er blitt er det bare noen utvalgte som får delta.

Mange settes utenfor og stigmatiseres om de ikke greier å henge seg på de meget kostbare ordningene. I en periode med trang økonomi for mange familier, vil det derfor være de som har foreldre med god økonomi som har muligheten til å være med på galskapen. Det er jo ikke bare leie av busser med sjåfør som koster, men bussene skal jo innredes til fasjonable festlokaler med alt tilbehør.

Hva brukes så disse bussene til? Jo, de brukes som rullende diskoteker med enorme høyttaleranlegg og kjører fra sted til sted for fylleorgier midt i den viktigste eksamenstiden.

Forstå det den som kan. Her bruker samfunnet skattepenger til gratis utdanning for ungdommen, og så kommer pengegriske forretningsfolk og ødelegger i den viktigste fasen i skolegangen, avslutningen på skoleåret og eksamenstiden.

Hvor er skolemyndighetene i Norge i denne saken. Hvorfor ikke stoppe galskapen?

Det er ikke vanskelig å stoppe dette dersom skolemyndighetene vil. Det er bare å legge alle eksamener inn før 17. mai og skyve all festing til etter 17. mai. Hvorfor nøler skoleeiere og sentrale myndigheter med å ta tak i dette uvesenet som har sneket seg inn i skolen og som ødelegger skolegangen?

Skal ungdommen selv få bestemme når eksamen skal avvikles, eller skal skoleeiere og sentrale skolemyndigheter snart finne en måte å stoppe den meningsløse festgaloppen på og komme tilbake til det som er den virkelige meningen med skolegangen?