Det kan synes som om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ikke er spesielt opptatt av tempo og tidsfrister i saken om ny sykehusstruktur her i Innlandet. I alle fall er hun en mester i å drøye med den viktige beslutningen til absolutt siste frist og kanskje hun også oversitter den.

Faktum er at tas det ingen beslutning i løpet av april, vil man ikke kunne ferdigstille del 2 i konseptfasen i år og følgelig blir saken ytterligere ett år forsinket.

Statsråden forsikrer om at hun tar saken på største alvor og at hun har registrert utålmodigheten om en avgjørelse. I samme åndedrag presiserer hun klart og tydelig at det ikke er behov for flere utredninger og klargjøringer. Med en slik uttalelse indikerer at hun, hennes byråkrater og rådgivere har fått absolutt alt av underlag for å kunne ta en beslutning.

Man konkluderer ikke med at det ikke er nødvendig med flere utredninger og klargjøringer før man har lest og satt seg inn i alle forhold som vedkommer saken. Sagt med andre ord: hun sier selv at hun har brukt nok tid.

Hvorfor seigpiner du oss, Kjerkol? Ikke bare min, men alle pasient- og brukerorganisasjoner og pasienter har krav på en avgjørelse innen utgangen av måneden. Og i dag har du åtte virkedager på deg til å rekke fristen, statsråd Kjerkol.