Denne uken vedtar Gjøvik kommunestyre etter alt å dømme å legge ned en av kommunens beste skoler – Redalen. Tre år etter at den ble fredet og uten at det har dukket opp nye momenter i saken.

Dette skjer attpåtil takket være Senterpartiet. Partiet som har tuftet sine seneste valgseire på kamp mot sentralisering og for styrking av bygdene, går altså inn for å sette i gang nedbyggingen av Redalen (og delvis nedre Snertingdal). Det er nesten ikke til å tro.

Mens Nye Veier for alvor begynner å snakke varmt om ny rv4 og Mjøssykehuset nærmer seg Moelv, 7-8 minutter fra Redalen, så stresser altså Høyre og Senterpartiet fram nedleggelsen av skolen i bygda. Et halvt år etter at de sto i skolegården og mer enn antydet det motsatte. Og temmelig nøyaktig tre år etter at kommunestyret vedtok å opprettholde Redalen skole, da det ble vedtatt å bygge ny skole på Biri.

I september 2021 vedtok det samme kommunestyret å starte byggingen på Biri – uten at Redalen ble forsøkt plassert inn i prosjektet.

Nå er det gått enda halvannet år. Nye Biri skole skal stå ferdig ved kommende årsskifte – og nå skal plutselig Redalen skole legges ned og elevene flyttes til den nye skolen når den åpner.

Hvorfor kommer dette nå? Det bedyres at dette ikke har noe med økonomi å gjøre, og da blir spørsmålet til Høyre og Senterpartiet: Hva er annerledes nå i forhold til mai 2020 – og som gjør at Redalen skole må legges ned?

Det virker mildt sagt merkelig at skolen ble tatt ut av Biri skole-prosjektet i mai 2020 for så å bli kastet inn i mai 2023, åtte måneder før skolen står ferdig. INGENTING har forandret seg, skolen fortsetter å levere gode resultater, elevene trives, miljøet er topp – og de politiske partier ved makta er de samme som fattet vedtakene i 2020 og 2021...

Bygningsmassen er den samme som i 2020, men nå er den visst tilnærmet ubrukelig. Heldigvis koster det mindre å sette den i stand enn for eksempel å lage en plass kloss opp i Gjøviks største lyskryss.

Og til slutt: Man kaller nedleggelsen for en «sammenslåing av Redalen og Skrinnhagen barneskoler». Tror dere vi er dumme? Dette er en nedleggelse – først av en skole, deretter et idrettslag og ei bygd – det er å holde sine egne innbyggere for narr, Senterpartiet, men mer i tråd med parhesten Høyres praksis.

Her er det på sin plass å utfordre til å ta et verdivalg på bakgrunn av det dere snakker varmt og høyt om; utvikling av både by og bygd. Det er fortsatt mulig å ta til fornuft og stå ved de vedtak dere tidligere har gjort.