• Det skal spares 10 mill. NOK ved å flytte Granheim LS, men vil sluttresultatet vise denne besparelsen?
• Flytting begrunnes bl.a. med at ingen andre helseforetak har et liknende tilbud. Hvorfor gjøres ikke Granheim om til et kompetanse-, mestring- og læringssenter for hele landet, slik det var tidligere? Tidligere pasienter over hele landet skryter hemningsløst av Granheim.
• Hvorfor lyttes det ikke til Brukerutvalget ved Granheim LS, brukere, familie til brukere, ansatte og annet kompetansepersonell?
• Hvem er stolt av å gjøre om et landskjent kompetanse-, lærings- og mestringssenter for pasienter og pårørende til en vanlig lungeavdeling?
• Hvorfor ser man ikke på organisasjonskartet når penger skal spares? Ved å fjerne 5 adm.dir. stillinger er besparelsen inne.
• Det er ingen skam å snu.
• La Granheim Leve!

Karl Erik Bevolden,

leder i Norges Astma og Allergiforbund, region Oppland og Brukerutvalget ved Granheim Lungesykehus