Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor legge ned et tilbud som leverer gode resultater?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyremøte forrige torsdag vedtok posisjonen (SP, H, V, KrF, FrP) med støtte fra Rødt, å legge ned Stampevegen Produksjon og Service (SPS) og opprette «Jobbhus» som erstatning for dagens tilbud.

Arbeiderpartiet er uenige i dette vedtaket. Gjøvik Ap mener vedtaket svekker bredden i kommunens aktivitetstilbud.

Stampeveien Produksjon og Service er en kommunal arbeidstreningsbedrift som eies av Gjøvik kommune, og er driftet av NAV. Formålet med foretaket er å få folk videre ut i fast jobb eller utdanning.

Kommunen, gjennom aktivitetsplikt i Sosialtjenesteloven, regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet, og adgang til å stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for sosialtjenestemottakere under 30 år. Formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at unge kommer raskt ut i aktivitet, som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse. Det er selvfølgelig også viktig at personer som er eldre enn 30 år, og som er i samme situasjon, kommer seg i jobb eller utdanning.

For Ap er en av de viktigeste prioriteringer å få folk inn i arbeidslivet og utjevne forskjeller i samfunnet. Det at vi som kommune bidrar til et brett tilbud av muligheter, er god sosialdemokratisk politikk.

Stampevegen produksjon og service har i dag organiserte aktiviteter til deltagerne med egne verksteder innen trebearbeiding, tekstilverksted, vedproduksjon, vedlikehold av by-sykler, dekkomlegging/dekkhotell for kommunens tjenestebiler innen helse/omsorg og transportoppdrag til omsorgssentrene i kommunen fra fellesvaskeriet og felleskjøkkenet. Dette er nå foreslått nedlagt eller overført til andre tjenesteområder.

Hva har så Stampevegen produksjon og service levert av resultater de seinere årene?

I 2019 gikk 40 prosent av deltakerne videre til arbeid/utdanning. 2020 har tilsvarende resultat, og gjennom en økning av veilederressurser har 46 prosent gått videre til arbeid/utdanning så langt i 2021. Hvis vi tar med i statesikken deltagere som har gått over til andre tiltak, så er prosenten vesentlig høyere.

Antall deltagere i 2019 var 72, i 2020 var det 77 og så langt i 2021, fram til august, er det 95 deltagere.

I OA 29. september var det intervju med Tor Kongsrud Pedersen med overskriften «Fikk arbeidslivet mitt på skinner igjen» hvor han ikke får fullrost hjelpen han fikk fra Stampevegen Produksjon og Service. Tor Kongsrud Pedersen sier til OA at han møtte veggen, og trengte hjelp til å komme i gang igjen.

Les også

Tor (29): – Stampevegen fikk arbeidslivet mitt på skinner igjen

«Noe av det beste med Stampevegen var at de klarte å gjøre meg klar til arbeidslivet da jobbtilbudet dukket opp. Folka som jobber der er fantastisk flinke, og så hva slags behov jeg trengte. De holdt humøret mitt oppe underveis. Det er helt fantastisk at det gikk så bra med meg», sier han.

Han mener det er trist hvis tilbudet i Stampevegen skulle bli endret. Dette avisoppslaget burde vært til ettertanke.

«Jobbhus» har som formål å få folk inn i arbeidslivet gjennom samarbeid med ordinært næringsliv. Veiledningsaktiviteten til den enkelte, skal gis som i dag med bistand til å komme i aktivitet enten i jobb eller utdanning.

Ap er ikke imot at det etableres «Jobbhus» som en del av det totale tilbudet. Mye av det et «Jobbhus» skal tilby, gjøres også i dag. Det AP er imot, er at bredden i aktivitetstilbudet som kommunen kan tilby gjennom Stampevegen produksjon og service avvikles. En kombinasjon av virkemidlene vil gi det beste tilbudet og det beste resultatet for den enkelte og for samfunnet.

For Ap er det feil politisk prioritering og uforståelig at Stampevegen Produksjon og Service skal avvikles med dagens produksjonsaktivitet.

Aps forslag til vedtak i kommunestyret den 30 september: Driften av Stampevegen Produksjon og Service (SPS) videreføres med dagens produksjonsaktivitet med kapasitet på 30 deltagere. Det etableres et «Jobbhus» som en del av SPS.

Kommentarer til denne saken