Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor helseattest for bilførere over 80?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, jeg tester eldre over 80 år for førerkortvurdering, også med enkle kognitive tester. Kognisjon handler om vår evne til å bearbeide og håndtere mottatt informasjon. Dagens trafikkbilde er komplekst, og vi bør ha en tilstrekkelig bevart kognisjon for å føre motorkjøretøy i trafikken.

Førerkortforskriftene ble i 2016 endret. Vi fastleger har fått et komplisert regelverk og retningslinjer vi skal følge. Det omhandler kroppslige funksjoner, hjernefunksjoner, medikamenter, alkohol og annen rus.

Mang en pasient får seg en overraskelse når vi må ta fra dem førerkortet på grunn av helsesvikt, medikamenter eller rus for kortere eller lengre perioder. Det gjelder ikke kun de eldre.

Det kom en endring i helseattesten for de eldre i 2019, De kognitive testene skulle ikke lenger brukes som en regel fra 80 år, men kun ved mistanke om kognitiv svikt. Etter mitt skjønn er det en uheldig endring.

I OAs artikkel 4. februar refereres det til at flere opplever at disse testene fortsatt brukes generelt. Jeg er en av dem, med visse modifikasjoner. Jeg presenterer noen av testene for pasienten og utfører dem, helst før det er mistanke om kognitiv svikt. Pasienten forklares at dette vil de møte senere om jeg eller andre får mistanke om at der er tilkommet svikt. Jeg forteller pasienten at dersom de ikke hadde hatt en viss kjennskap til testene, ville de trolig ha møtt dette med stor skepsis og unødig nervøsitet den dagen jeg eventuelt hadde funnet mistanke og grunnlag for test. Fra det øyeblikk er det sannsynlig at den gode alliansen med pasienten hadde hengt i en tynn tråd.

La meg heller få trygge pasienten med hva slags test som venter dem senere. Mye kan skje med oss fra 80 til 83, eller fra 83 til 86 år. Dersom det underveis er skjedd en markert endring i testutførelsen, er det klar grunn til en nøyere vurdering og utredning.

Det er mange «skjulte» endringer som kan oppstå hos den eldre som det er hensiktsmessige å undersøke. Det må være like riktig og viktig å kontroller kognisjon som blodtrykk, blodsukker og synsproblemer.

Jeg har som de fleste en familiær egenerfaring der førerkort er inndratt. En ble tett fulgt i et forskningsprosjekt om demens og bilkjøring til førerkortet ble inndratt. Det er ingen enkel oppgave å konkludere når svikten er alvorlig nok. Den andre måtte vi som pårørende presse på en anbefaling om førerkortvurdering av en fastlege av den «snille sorten», som ikke testet seriøst.

Dersom jeg skulle få en fast fastlege, så ønsker jeg å bli testet. Holdningen til de fleste er slik: «Jeg vil levere inn førerkortet når jeg ikke bør kjøre bil lenger». Men dessverre, når vi er kommet så langt, så er innsikten ofte fraværende. Da er det stoltheten som råder, og jeg tror jeg som andre da ville ha møtt fastlegen med: «Krenk meg ikke ved å ta førerkortet mitt, de testene dine har ingen ting med bilkjøring å kjøre!».

Jeg ønsker ikke «å ta førerkortet» fra noen uten en god samtale om problematikken. Er jeg i tvil, og pasienten ønsker en videre vurdering, så kan jeg henvise til spesialistvurdering og pasienten kan også gå videre til praktisk kjøreprøve.

En floskel sier at det er ingen menneskerett å ha førerkort. I OAs artikkel står også at selv om det er flere eldre som kjører bil (jeg tilføyer at det blir jo flere eldre), har antall drepte eller skadde eldre førere gått ned. Tall er det enkleste å misbruke. Heldigvis er totalen av alle drepte i trafikken i markert nedgang.

Går en gjennom statistikken over drepte uavhengig av årsak i trafikken fra år 2000 til 2020, ser en at det var flest drepte i 2000. I 2000 var det totalt 341 drepte, 8 i gruppen 85 år og over, totalt 43 personer i gruppen 75 og over. I år 2020 var det redusert totalt 95 drepte totalt, det vil si 72 prosent reduksjon fra år 2000. I gruppen 75+, var det i 2020 totalt 10 døde. Det faktiske tallet er 33 færre dødsfall i gruppen over 75 år fra 2000 til 2020. Det vil si en reduksjon på 77 prosent.

Det er mange årsaker til den gledelige reduksjon av trafikkdødsfall. Kan en viktig faktor skyldes de skjerpede kravene til helsevurdering generelt og helseattester for eldre spesielt?

Jeg henstiller at politikerne å tenker seg om før de fjerner kravet om aldersbestemt helseattest for eldre som et av grunnlagene for fortsatt førerrett.

Kommentarer til denne saken