Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor har Sjukehussaken havarert?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ledelsen i Fagforbundets avdeling på Presteseter (=SI Reinsvoll) og representantene for posisjonen i Vestre Toten kommunestyre (=AP, MDG, SV og Rødt) møttes på Reinsvoll, 22. desember 2020, og samkjørte sitt perspektiv på sjukehussaken. Overenskomsten kan sammenfattes i følgende tre hovedpoenger:

Helseforetaksmodellen må avvikles og demokratisk kontroll over forvaltninga av det offentlige helsevesenet gjeninnføres. Sjukehusa våre skal ikke være «butikk».

De eksisterende sjukehusenhetene i Innlandet må bevares. Fylket har ikke et sjukehus å miste – verken øst- eller vest for Mjøsa.

Ledelsen av Fagforbundet avd. SI Reinsvoll og den politiske posisjonen i Vestre Toten kjenner seg ikke lenger forpliktet til å respektere helsestrukturen Innlandet. Vest-Oppland må kunne slutte seg til en alternativ struktur, dersom den tjener regionen bedre.

Dermed hadde partene tatt en skarp, viktig og oppklarende beslutning om sjukehussaken, som de inviterte OA til å kunngjøre. På selveste julaften kom det et helsides oppslag med bilder og tekst på side 14, men innholdet var, etter mitt syn, en flopp.

Sjøl om det ikke kom helt som julekvelden på kjerringa, er det likevel såpass uklart og forvirrende (og skuffende!) at jeg må få be om to kommentarer:

1) Hovedbudskapet i oppslaget, som gjennomsyrer beretningen og kommer til uttrykk allerede i overskrifta, var dette: «Vil utrede å forlate Sykehuset Innlandet». Dette er en overfokusering på ideen om å flørte med Viken for å gjøre Hedemarken sjalu. Kanskje det er pressestoff som selger, men meg bekjent har ikke posisjonen i kommunestyret vært særskilt opptatt av denne ideen. Alternative organisasjonsformer svever over oss som muligheter. Det er alt. På egne vegne og som del av posisjonen, vil jeg først og fremst si meg besatt av ideen om at vi ikke skal trappe ned et eneste sjukehus!

2) Hvor ble det av kritikken av foretaksmodellen? På møtet der Fagforbundet og posisjonen samkjørte seg og OA var observatør, sto hele møtelyden fram med veldig klar melding: Det er foretaksmodellen som har ledet sjukehussaken ut i det uføret den befinner seg i i dag. Dette at sjukehus skal være forretning og kriteriene for framgang skal være «størst mulig produksjonsvolum og minst mulig lager» – sjukehus skal drives etter forbilder fra industrien – det tvinger fram store moderne enheter og, for vårt vedkommende, nedtrapping/sanering av 5 somatiske- og 2 psykiatriske sjukehusenheter.

La vår konklusjon være utvetydig: Fagforbundets avdeling på SI Reinsvoll og en samlet posisjon i Vestre Toten kommunestyre ønsker at foretaksmodellen avvikles og det gjeninnføres demokratisk kontroll over - og forvaltning av helsevesenet. Dette poenget er det ikke lett å få tak i hvis man leser OAs oppslag på Juleaften.

Kommentarer til denne saken