Hva skal du stemme når alle partiprogrammer er tilnærmet like? Spiller det egentlig noen rolle hvem man stemmer på eller om man stemmer?

Ja. Det er små forskjeller i løsningene til partiene, og disse forskjellene betyr enormt mye for mange mennesker. Skal vi kun tillate kommunen å drive helsetjenester eller skal vi la private komme og avlaste kommunen? Hvorfor skal kommunen nekte deg å for eksempel bygge en redskapsbod bare fordi du har et uthus fra før?

Det meste i partiprogrammene er likt, men høstens valg først og fremst et personvalg. Kommunestyret er en samling av mennesker som skal sette seg inn i saker, utfordringer og muligheter og sammen finne de beste løsningene for kommunen og fellesskapet.

Da er det viktig at man får inn de menneskene som evner å diskutere, finne løsninger, grave seg ned i saker, komme med forslag og utvikle kommunen. Det trengs, uavhengig av parti. Jeg har troen på at ved en diskusjon som drar frem flere sider av en sak vil man finne den beste løsningen.

Jeg har selv fremmet over 350 forslag de siste 4 årene og 89 av disse ble vedtatt enstemmig. Flere av forslagene som ble nedstemt har både administrasjonen og andre politiske partier fremmet i ettertid, og da ble forslagene enstemmig vedtatt...

Jeg har skrevet noen 100-talls sider med høringsnotater, interpellasjoner, laget alternative budsjett og endringsforslag. Jeg har hatt enormt mange møter med innbyggere i kommunen hvor jeg som ombudsmann har satt meg inn i sakene til innbyggerne og hjulpet de med deres problemer. Ikke uten å få refs fra administrasjonen og saksbehandlerne som ikke er vant med at politikerne er så direkte.

Jeg mener at man som politiker må sette seg grundig inn i sakene man skal behandle, og at man må ta ombudsrollen alvorlig. Det er skumle trender i samfunnet hvor administrasjonen i kommuner tar full kontroll og innbyggere ikke stemmer. Stemmer man ikke vil denne trenden fortsette og demokratiet blir gravlagt.

Derfor oppfordrer jeg alle til å bruke en kveld på å sette deg inn i de forskjellige partiene og hva de mener, og ikke minst hvilke personlige egenskaper listekandidatene har. Det er enormt viktig å stemme, men det er også viktig å ha kontakt med politikerne for å sette oss til ansvar for våre vedtak.

Østre Toten har et godt politisk samarbeid på tvers av partilinjene, så høstens valg på Østre Toten er først og fremst et personvalg. Som velger er man heldig og kan sette opp slengere fra alle partier nederst på valgseddelen. Så du kan både si hvilket parti du er mest enig med og hvilke personer uavhengig av parti som du synes skal være med på å ta de tøffe beslutningene kommunen står ovenfor de neste 4 årene. Godt valg!