Hvorfor er lokalvalget viktig for norsk servicehandel?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Om noen uker skal det velges representanter til flere hundre kommune- og bystyrer i Norge. I tilnærmet alle disse kommunene finner vi arbeidsplasser innen servicehandelsnæringen. Hvorfor er lokalvalget viktig for alle som har sitt virke i bransjen?

9.september avgjøres sammensetningen til 356 kommune- og bystyrer for de neste fire årene. For mange kommuner vil høstens valg innebære bytte av ordfører og nye grupper av partier som har flertall i den enkelte kommune. I andre kommuner vil den politiske situasjonen forbli uendret.

Den norske servicehandelsnæringen er sterkt tilstede lokalt. Næringen består av over 3 000 virksomheter med til sammen mer enn 15 000 sysselsatte. 75 prosent av bransjens omsetning skjer utenfor de største byene, og det er knapt en eneste kommune som ikke har en eller flere kiosker eller bensinstasjoner representert i nærmiljøet til egne innbyggere.

Enkelte tror disse bedriftene først og fremst er opptatt av hvilke rammebetingelser Stortinget vedtar. Det er bare delvis rett. For alle disse bedriftene betyr det også noe hvilke vedtak som fattes i det enkelte kommune- og bystyre. Det er med andre ord ikke likegyldig hvem som blir ordfører, eller hvilke politiske flertall velgerne stemmer frem ved høstens valg.

For mange av våre medlemsvirksomheter spiller lokalpolitikerne en nøkkelrolle i arbeidet med å legge til rette for at kiosker og bensinstasjoner kan utvikle og drive sin virksomhet. Der er ikke nødvendigvis staten, men ofte kommunene som sitter med siste ord i forbindelse med viktige beslutninger relatert til:

· Smidige saksbehandlingsprosesser som gjør det mulig for bensinstasjonene å etablere et godt ladetilbud for landets stadig flere elbilister.

· Beslutninger som medfører at man bevarer levende sentrumsområder der kioskene ofte inngår som et viktig servicetilbud.

· Tilrettelegging for at bilen fortsatt kan spille en viktig rolle som transportmiddel i forbindelse med både jobb- og fritidsreiser.

· Behov for god informasjon, veiledning og tilrettelegging når det gjelder saker som reguleres av Plan og bygningsloven.

Mange kiosker og bensinstasjoner spiller ikke bare en viktig næringsrolle, men fyller også en verdifull samfunnsrolle. Der servicetilbudet ofte er begrenset ellers, fungerer servicehandelen som en sosial møteplass med omsetning av drivstoff og dagligvarer i kombinasjon med rollen som formidler av tjenester knyttet til apotek, bank og post. I tillegg bidrar næringen med verdifulle arbeidsplasser lokalt på steder der jobbmulighetene ellers er nokså begrenset.

Flere partier har i vår ferske valgkamprundspørring gitt tydelig uttrykk for at de setter pris på at vi har kiosker og bensinstasjoner spredt utover landet, og gir uttrykk for at disse utvilsomt er viktige aktører i vårt samfunn. Vi heier på politikere uavhengig av parti som stiller seg bak et slikt budskap, og som ser at det er en viktig sammenheng mellom kloke lokalpolitiske beslutninger og næringens evne til å beholde og utvikle arbeidsplasser.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken