Maktmisbruk? Arroganse? Idioti? Eller skyldes mange av problemene våre rett og slett at mennesker ikke lenger klarer å snakke med hverandre?

Måten vi snakker til hverandre i dag er ofte digital. Digital tankegang betyr at det finnes kun riktig og galt. Tidligere når vi snakket sammen kunne man være ærlig og legge fram argumenter uten å være redd for at noen brukte det mot deg senere. Man kunne snakke om behov og sammen finne løsninger som alle kunne leve med. I dag må svaret gå gjennom flere filter, klareres med juridisk og man må sikre seg at alle rettighetene man har blir ivaretatt. Da blir selv den enkleste samtalen for å løse et enkelt problem en kamp for å ha rett. Jeg kan komme med noen eksempler:

STENGE VANNET: Et kroneksempel på at kommunikasjon kan feile er mellom kommunen og Rigmor Fosmo (95) som fikk en regning på over 120.000 kroner. Skriftlig kommunikasjon er alltid åpen for tolkning og man tolker slik kommunikasjon oftest negativ. Kommunens oppførsel i denne saken VIRKER både arrogant og nedlatende. Saken ender opp på forsiden av OA flere ganger som gir et inntrykk av at kommunen ønsker å straffeforfølge en 95 år gammel dame og vil stenge av vannet. Naturlig nok setter innbyggerne seg opp mot det som oppleves som maktmisbruk, men som rett og slett er dårlig kommunikasjon. Saken kunne enkelt løses om man snakket SAMMEN og var opptatt av å finne løsninger istedenfor å krangle om jussen.

STYGT HUS?: En innbygger ønsker å bygge på huset sitt. Huset er i skrått terreng og innbyggeren tenker at han ikke ønsker å ha vinduer inn mot en jordvegg. Byggesak får tegninger på bordet og avviser saken på estetisk grunnlag da det ser stygt ut og virker lukket. Språket som ble brukt i kommunikasjonen var så fokusert på juss og paragrafer at man ikke helt skjønte hvorfor saken ble avvist eller fikk noe svar på hva man kunne gjort annerledes for å løse saken. Innbyggeren er åpen for å ha vinduer, men kommunen svarer opp juridisk og gir ikke innbyggeren veiledning og forslag til LØSNING eller en god forklaring på hvorfor saken avvises. Hadde vi kunne hatt en åpen og ærlig samtale om saken hvor alle parter kunne forklart seg uten å være redd for at ting blir brukt mot dem ville saken her vært løst på 15 minutter. Men saken ender opp som klagesak og nok et eksempel på hvordan kommunikasjon feiler fordi man er opptatt av juss og beskytte seg selv / kommunen mot eventuelle feil og klager.

VEIRETT: En person har veirett gjennom hagen til naboen og ønsket å forbedre veien. Han sjekket opp det juridiske og fant ut at han hadde krav på 3,5 meter vei. Han ønsket ikke å ha så stor vei, men han ville bare utbedre veien som eksisterte og ha på nytt lass grus. Han ønsket å betale dette selv. Gikk til naboen med loven i hånd og sa at han hadde veirett på 3,5 meter og ønsket at veien ble utbedret. Naboen gikk selvsagt i forsvarsmodus og trodde han måtte ut med masse penger og engasjerte advokat. Saken pågikk over en tid før en felles bekjent gjorde dem oppmerksom på BEHOVET som personen hadde og at LØSNINGEN var såre enkel.

MISKOMMUNIKASJON: Flere politikere har tatt tak i en del spørsmål rundt vann- og avløp i Østre Toten. Etter flere møter med rådmannen måtte vi sende inn spørsmålene skriftlig. Svarene vi fikk var svar som var langt fra det politikerne spurte om. Det er fordi skriftlig kommunikasjon fører til tolkninger og her ble våre spørsmål tolket i en annen retning enn det vi spurte om. Her går det også en smule varmt, rett og slett fordi man ikke lenger kan ha en åpen og ærlig samtale om problemer og vanskeligheter uten at man er i forsvarsposisjon.

KLAGE: Nordmenn er verdensmestre i å klage. Været er ikke som det skulle være, naboen måker snø i hagen min og snart er det bonden som kjører møkk på jordet ved siden av huset ditt. Vi er klar over våre rettigheter. Så vi klager. Men de aller fleste problemer (med unntak av været) kan løses enkelt om vi klarer å snakke åpent og ærlig om behov og ønsker istedenfor krav og rettigheter. Hadde man kunnet snakke SAMMEN om LØSNINGER istedenfor å bare KLAGE og AVVISE på grunn av løsningene som er valgt hadde man spart mange frustrasjoner.

Hvorfor er det så vanskelig å snakke sammen i dag? Hvorfor sitter man på ulike tuer og mistolker hverandre? Hvorfor blir rettigheter og juss dratt opp i så mange saker? Hvorfor er det stadig flere som føler behovet for å ha med seg advokat for å snakke med naboen eller kommunen? Det er eksempler fra flere steder i landet der foreldre har med seg advokat til foreldremøter.

Hvorfor er klar tale og kommunikasjon så vanskelig? Kan vi snart gå tilbake til analog tale hvor man får lov til å være åpen og ærlig?