Hvorfor er det ikke mer trøkk for å få til en slik satsing?

Av