Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor bry seg om elbiler?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når en bryr seg så har en som regel et motiv – så sterkt at en lar seg eksponere i media.

Mitt motiv er 1) Sterk bekymring for klimaet og verden som mine barnebarn skal bli voksne i

2) Den «lavest hengende frukten» å begynne med for å redusere CO₂-utslippene er elektrifisering av samfunnet generelt og av biler spesielt

3) Jeg unner alle en elbil, de er utrolig bra biler og dessuten billige både i innkjøp og drift.

Jeg skriver på vegne av Norsk elbilforening med cirka 80.000 medlemmer og vårt lokale underbruk (Mjøsen og omegn) med vel 3000 medlemmer. Vi bygger det vi skriver på fakta – alltid. De finner vi i seriøse forskningsmiljøer.

I en artikkel i OA den 14. november avsluttet jeg slik: Som en ser av figuren fra Vrije Universiteit Brüssel/Transport & Environment, så har elbilen lavere CO₂-utslipp enn dieselbilen; mellom 25 prosent (Polen med nesten ren kullkraft) og 85 prosent (Sverige). EU-snitt ligger på 55 prosent lavere CO₂-utslipp enn dieselbilen, i Norge vil vi ligge på cirka 95 prosent (estimert). I tillegg kommer at elbiler ikke forurenser med nitrogenoksider (NOx) og støv fra forbrenning.

I artikler i OA den 21. og 22. november blir mine fakta imøtegått med at jeg ikke forstår at all elektrisitet som skal benyttes må produseres først, og at jeg tror at hver tilleggskilowattime kommer fra fornybare kilder.

Jo da, jeg forstår at hver kilowattime skal produseres før bruk, og jeg er kjent med at en momentan tilleggskilowattime i Europa kan komme fra fossil-, atom-, bio-, vann-, sol- eller vindkraft – det er blant annet pris- og væravhengig. På sikt er det EUs Fornybardirektiv som styrer utviklingen. Det krever at fornybarandelen skal økes fra snaut 20 prosent i dag til minst 50 prosent i 2030.

I Norge er elbil perfekt. Vi har overskudd av utslippsfri og fornybar elektrisitet. Batteriene lages på stadig renere elektrisitet. I et livstidsperspektiv, selv under verste mulige produksjons- og bruksforhold (kullkraft) slipper elbilen ut mindre CO₂ enn fossilbilen.

Også i resten av Europa er elbil bra. Energi- og industribransjene er inkludert i kvotepliktig utslipp i EU. Transport er ikke det. Når elbiler tas i bruk kommer utslippene fra kraftverkene (som produserer elektrisitet til bilene) inn under kvotepliktige utslipp. Kvotepliktige utslipp reduseres med tvang i EU. Elbilene tvinger fram renere kraft i EU – det bidrar til et bedre klima på vår klode.

Verden er ikke perfekt med hensyn til elektrisitetsforsyning, men utviklingen går i riktig retning. Å vente på at elektrisitetsforsyningen er ren og deretter begynne med elbiler er feil framgangsmåte.

Også for miljøet vi lever og puster i er elbiler bra. I henhold til www.forskning.no så dør 3,6 millioner mennesker årlig i verden på grunn av utslipp fra fossile energikilder.

Kommentarer til denne saken