I et innlegg i OA 2. mars går psykiater Dag Aarskog inn for å legge ned de to psykiatriske sykehusene, Reinsvoll og Sanderud. Det jeg savner sterkt i hans innlegg, er en begrunnelse for standpunktet.

Å gå inn for nedleggelse, kan sies å være et «radikalt» standpunkt, men for meg blir det hele meningsløst og uforståelig fordi det ikke begrunnes. En skulle tro at Aarskog mener disse sykehusene fungerer svært så dårlig for tiden, og at det er derfor han mener de bør nedlegges.

Fungerer de så dårlig? Hva det er som fungerer dårlig, sier han ikke noe om. Det er nesten som han tror at et nytt storsykehus med psykiatriske avdelinger innbefattet, er det som må til for å få psykiatrien til å fungere godt, og mye bedre enn i dagens situasjon.

Hva er hans begrunnelse for det? Han sier riktig nok: «Miljøet må bli større». Men det er vel ikke så enkelt at et større miljø, det vil si flere av fagpersoner samlet på et sted, automatisk impliserer bedre behandling for pasientene?

Og: hvorfor skulle et større miljø gi bedre behandling enn et mindre miljø? Aarskog problematiserer og diskuterer ikke slike problemstillinger overhodet i sitt innlegg. Hvorfor?

Aarskog skriver: «Et større fagmiljø vil gi bedre kontinuerlig opplæring og bedre kontinuerlig støtte ...» Det er da fristende å spørre: opplæring og støtte for hvem? Fagpersonene/psykiaterne?

Han nevner ikke i denne forbindelse pasientene med et ord! Jeg trodde et psykiatrisk sykehus skulle tjene pasientene primært, og at målet var å gi best mulig behandling.

Aarskog framhever at alderspsykiatrien i fylket fungerer særdeles godt. Så vidt jeg vet, er dette en avdeling ved Sanderud. Hvorfor skulle den nedlegges og flyttes inn i et storsykehus hvis den fungerer så bra? Kanskje er den avdelingen forholdsvis liten, og er i tilfellet et eksempel på at små miljøer kan fungere utmerket.

Aarskog avslutter sitt innlegg på en noe ufin måte; kanskje forstår jeg ikke hans ironi, om det slik er ment. Han skriver om felles sykehus for somatikk og psykiatri. «Men gjør det stort nok og uten «luftebur» i andre etasje for de psykisk syke». Hva i all verden mener han med dette?