Årets trygdeoppgjør er utsatt til høsten 2020, som en følge av covid-19-pandemien. Fremskrittspartiet sitter ikke lenger i regjering – nå har de muligheten til å vise hva de står for ovenfor landets pensjonister.

Før Stortingsvalget i 2013 - lovte Fremskrittspartiet et tydelig «systemskifte» innenfor pensjoner og eldreomsorgen. Fremskrittspartiet kom i regjering, men da skiftet de samtidig mening.

Robert Eriksson og Fremskrittspartiet lovte i valgkampen (2013) å fjerne underreguleringen på 0,75 prosent i de årlige G-reguleringene (Innst. 326 S (2012–2013)).
«Underreguleringen handler om at pensjonistene får justert sin pensjon i takt med den generelle lønnsutviklingen minus 0,75 prosent – altså dårligere enn lønnsmottakerne. – Det er rivende urettferdig at de som har jobbet et langt liv og opptjent seg rettigheter ikke skal få det de har rett på» uttalte Erlend Wiborg (Fremskrittspartiet). Og lovte pensjonistene 14.000 kroner mer med Fremskrittspartiets opplegg (Fremskrittspartiets hjemmeside - 2013).

Til Dagbladet uttalte Carl I. Hagen (Fremskrittspartiet) at «pensjonistene ranes år for år» (rb.nett.no, den 02.09.2013).
Etter trygdeoppgjøret i 2015, sa daværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Fremskrittspartiet); «Vi ønsker å hindre at alderspensjonister blir de store taperne i år etter år med moderate lønnsoppgjør. Derfor vil vi starte en gjennomgang av prinsippene for pensjonsoppgjøret. Den skal være ferdig i god tid før oppgjøret neste år – det vil si fra 2016 (Nettavisen 20.05.2020). Det er det ikke blitt noe av.
I partiprogrammet for 2017 til 2021 står det i Fremskrittspartiets program at «pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottakere». Og videre at «pensjonen skal sikre muligheten til en verdig pensjonstilværelse og økonomisk trygghet i alderdommen».

Med partileder Siv Jensen som visestatsminister og finansminister, har Fremskrittspartiet hatt 6 trygdeoppgjør og 7 statsbudsjett å gjennomføre sine eldrelovnader på. Det har ikke skjedd.

En utregning fra Pensjonistforbundet – etter trygdeoppgjøret 2019 – viser at pensjonister i snitt har gått ned 31.500 kroner i kjøpekraft for perioden 2014 til 2019 med Fremskrittspartiet i regjering.

Myndighetene oppfordrer til at folk skal feriere i Norge i disse pandemi-tider. Men pensjonistenes tap av kjøpekraft, og det at cirka 30 prosent av arbeidstakerne ikke har hatt reallønnsvekst siden 2000 ifølge SSBs levekårsundersøkelse, setter nok en stopper for det for veldig mange.
Men nå er Fremskrittspartiet ikke lenger i regjering. Nå har de mulighet til å rette opp i valgløftene fra 2013 og 2017 – sammen med de øvrige opposisjonspartiene.

Hvordan vil Fremskrittspartiet møte årets trygdeoppgjør?