Der tanker og meninger møtes og brytes, kan nye ideer vokse fram. Derfor trenger vi slike møteplasser for diskusjon og offentlig samtale. Mulighetene har aldri vært bedre tilrettelagt enn i det digitale 2020. Informasjonssamfunnet gir nye medier å hente inspirasjon fra, og de fleste digitale flater har åpne kommentarfelter som kan nås fra mobiltelefonen, når som helst og hvor som helst.

Rett nok har det blitt noen færre det siste året. For eksempel stengte Fædrelandsvennen sine kommentarfelter med beskjeden «Det er trist å komme til den erkjennelsen at det ikke er mulig å ha en saklig debatt om viktige forhold i samfunnet vårt gående på vår nettavis». Kommentarfeltene var dominert av personangrep, sjikane og usannheter. Det er dessverre en opplevelse hos mange redaktørstyrte medier, som modererer kommentarer og leserinnleggene på sine digitale flater etter Redaktørplakaten. På sosiale medier derimot, gjelder ingen pressejuss. Der er samtaleformen og debatten prisgitt moderatorer, og selvsagt deltakerne. Resultatet tar seg ikke alltid godt ut i dagslys.

Lærer og Gjøvik-politiker Erlend Gjølme mener språkbruken i sosiale medier kan ha fellestrekk med hvordan mobbere opptrer i skolegården. Han tok i helga til motmæle mot ordbruken i et innlegg på ei åpen debattgruppe for gjøvikensere på Facebook. Tidligere ordfører Bjørn Iddberg startet i sin tid ei tilsvarende gruppe i hensikt å skape et forum for bedre dialog med innbyggerne. Intensjonen druknet imidlertid i surt oppgulp fra noen meget aktive brukere og gruppa ble avviklet.

Flere forsker i dag på kommentarfelt, men fortsatt er det uklart hvordan bruken av dem påvirker demokratiet. Det antas imidlertid at terskelen for å ta på seg ansvar, verv og ytre seg offentlig blir høyere når det demonstreres så tydelig hva man kan bli utsatt for av sofasittende tastaturtrykkere. Det er klart det påvirker beslutninger om å stille seg til disposisjon når en ser hva det kan innebære av sjikane og idiotforklaringer.

Dagens blomst går til Erlend Gjølme som orket å handle da han reagerte på debatten, og på forbilledlig vis inviterte til bedre dialog.