Det er lett å skjønne hvorfor konflikten mellom Israel og Palestina får mest oppmerksomhet når det blusser opp og veldig mange sivile dør i rakettangrep, men da er det samtidig viktig at vi ikke glemmer at konflikten fortsatt ikke er løst selv om rakettangrepene stopper. Den ulovlige okkupasjonen av Palestinsk land fortsetter, den systematiske, statlige trakasseringen av palestinerne fortsetter, da må debatten om dette også fortsette. Vi i AUF mener den fortsatt ulovlige okkupasjonen av Palestina er det største hinderet for fred mellom Israel og Palestina. En okkupasjon som FN er tydelige på at har vært i strid med folkeretten siden start.

I Unge Høyres utenriksprogram fra 2020 er okkupasjonen nevnt under overskriften «konflikten om Israels arealer». I dag bor det mellom 650 000 og 800 000, ulovlige etter folkeretten ifølge FN, bosettere på vestbredden. Noen bosettere mener de er guds utvalgte folk, og at de derfor har rett til å bo der. De fleste israelske bosetterne har imidlertid flyttet til de okkuperte områdene fordi den israelske staten tilbyr israelerne økonomiske goder, som skattelette og billige boliger, for å bosette seg der. FN og andre internasjonale organer har gjentatte ganger fordømt Israels okkupasjon og de israelske bosettingene som i strid med folkeretten, blant annet den fjerde Genève konvensjonen, som forbyr en okkupasjonsmakt å flytte egne borgere til okkupert territorium.

Flere folkerettseksperter og menneskerettighetsorganisasjoner, som Human rights watch, mener den ulovlige okkupasjonspolitikken bryter med FNs apartheid konvensjon og dermed er en forbrytelse mot menneskeheten. Det kommer av hvordan palestinerne blir undertrykt og forfulgt på rasistisk grunnlag, basert på deres identitet som palestinere. Et av eksemplene på denne apartheidpolitikken er de såkalte checkpointsene hvor palestinere må be om tillatelse til å gå videre, som ofte blir avslått, samtidig som israelere kan bevege seg mye friere. Men det er bare ett av mange eksempler. Man kan også snakke om hvordan Israel systematisk stiller barn fra 12 år og oppover for militærdomstoler.

Det er mye vanskelig med konflikten, men det er også noen ting som burde være klart. Det er forskjell på en av verdens sterkeste stater og et okkupert folk. «Konflikten om Israels arealer» er en ulovlig, israelsk okkupasjon av palestinsk land. Apartheid kan ikke reformeres, det må avskaffes. Det burde vi ha lært fra forrige gang vi så apartheidpolitikk i Sør-Afrika. Så lenge Israel forskjellsbehandler palestinere og israelere på måten de gjør nå, kan de heller ikke bli legitimert som et fullverdig demokrati. Jeg mener at hvis man vil ha fred og en rettferdig tostatsløsning, må vi være tydelige på dette. Hva mener Innlandet Unge Høyre?