Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan øke presset mot et lukket helsesystem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I årtier har vi vært vitner til at ledere og nestorer ved sykehusene i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum har brukt lokalpresse i forsøk på å stoppe uønskede endringer og funksjonsfordelinger i SIHF. Det har resultert i stillstand, lite effektiv driftsmodell og lavere andel av spesialiserte helsetjenester enn forventet. Det har ikke gagnet SIHF.

Maktstrukturene etablert etter 17 år

De siste årene har utspillene fra ansatte i media blitt sjeldnere og er i dag nesten fraværende. Økt sentralisering, strammere eierstyring og fjerning av lokal sykehusledelse har endret maktstrukturene Senest i februar 2020 ble de nye maktstrukturene svært synlige da styreleder i SIHF, Anne Enger Lahnstein ble kikket ut. Svein Gjedrem roste henne til gagns, men hun «passet ikke inn i helheten» videre. De fleste vet at hun jobbet hardt for et Mjøssykehus «ved mjøsbrua». Nå er premisset borte og spørsmålet er om eier kan tvinge gjennom vedtak som er foreslått. Et nytt og velvillig SIHF styre kan demonstrere en slik evne allerede 15. januar 2021. Både styret i SIHF og HSØ virker å være forberedt på et massivt bråk. I februar 2021 kommer anbefalingen til å bli banket gjennom i HSØ styre og i mars hos helseministeren. Det er liten grunn til å håpe på at Høie vil forsøke å overstyre Helse sør-øst RHF. Det har han aldri gjort for saker av betydning. Endringer som skal skje må derfor skje før styremøte i SIHF 15 januar. Det er ikke lenger rom for omkamper i det uendelige. Maktstrukturene er kvesset.

Forvirring om beslutningsmyndighet

Det var en topptung eieroppnevnt styringsgruppe som presenterte ny sykehusstruktur + samfunnsøkonomisk analyse for pressen og politikere nylig. Politikere og aksjonsgrupper ble tatt på senga og analysen til Cowi med påfølgende historiefortelling fra Gjedrem var godt regissert. Medieoppmerksomheten skapte etterhvert mye engasjement fra NTNU, næringslivsledere og privatpersoner. De fleste opplever samrøre og stiller seg spørsmål om myndighetsutøvelsen. Hvorfor skal et lukket helsebyråkrati beslutte hvordan et framtidig bo -og arbeidsmarkedet i Innlandet skal være? Hvorfor tas hensyn til bare fordelaktige argumenter for Hamar i analysen? Hvorfor tar ikke analysen hensyn til prioriteringer som Nye Veier har spilt inn til NTP? Hvorfor tas hensyn til ikke synergiene mellom NTNU Gjøvik og Mjøssykehuset? Bør ikke samfunnsanalysen rettes mot politikere, mens helsebyråkratiet’s myndighet begrenses medisinskfaglig til utvikling av helsetjenester?

Når HSØ styre rører alt sammen mister samfunnet grunnleggende demokratisk styringsmakt.

Dekomponering av styringsmakten.

NTNU Gjøvik, næringslivsledere og privatpersoner i Vestoppland er selvsagt opptatt av åpenhet og samfunnsøkonomiske konsekvenser av så store endringer. Her har Helse sør-øst i tillegg satt ekstremt korte frister for beslutninger! Bør ordførere og politikere i VestOppland hasteinnkalle næringsminister, undervisningsminister, samferdselsminister i tillegg til helseminister for å avklare myndighetsområde til det regionale helseforetaket? Her vil vi trenge å dekomponere styringsmakten for å forstå hvilke spilleregler som gjelder.

Ulike strategier for å påvirke

En refleks kan være å ‘kappe hånda av’ Gjedrem umiddelbart ved å stå fast på at grunnlaget for å etablere Mjøssykehuset nok en gang er skuslet bort. Det er styrelederen i Helse sør-øst som må ta ansvar for det. Styrevedtaket må i det minste utsettes slik at viktige avklaringer om reisetid og rekrutteringsgrunnlag sett opp mot NTP er gjort.

Hvilke interessenter kan utfordres?

Heldigvis har Gjøvik politikerne våknet og kommer til å trekke støtten. Jeg tror de må jobbe på spreng de neste dagene med spørsmålene under.

1. Gjøviks ordfører sitter med en joker i ermet og kan jobbe konstruktivt med å løse striden som er oppstått. Det ville vært litt av en bragd etter snart 20 år!

  • Gjøvik kan tilby det elektive sykehuset til Elverum:gift:
  • Gjøvik må kommunisere enten bygging ved mjøsbrua eller ingen bygging. (noe de har gjort nå)
  • SIHF forplikter seg i en langsiktige samarbeidsavtaler med NTNU for å sikre utvikling av Mjøssykehuset.
  • SIHF inngår avtale med Gjøvik for å «sikre overgangen» til Mjøssykehuset gjennom å vedta kompetanse -og rekrutteringsplaner. Dette for å unngå fraflytting og forvitring.
  • Gjøvik utnytter sitt kontaktnett på ministernivå for å avklare mandatet til et regionalt helseforetak. Hvilken myndighet tilhører helsebyråkratiet og hvilket ansvar har politikere.

2. Er det realistisk atAD for SIHF,Andersgaard vil endre lokasjon for nytt Mjøssykehus tilbake til «ved mjøsbrua»? Det er selvsagt ikke realistisk når et nytt SIHF styre nettopp har sparket SIHF’s styreleder med samme mening. Da kan hun like gjerne fratre sin stilling med en gang. Ingen grunn for politikere å bruke unødvendige krefter i å påvirke her.

3. Hvordan engasjere NTNU? Sørlandet Sykehus HF har sammen med UiA startet en prosess om å bli det sjuende universitetssykehuset i Norge. Fra før har Ous, Ahus, Bergen, Stavanger, St. Olav og UNN en slik status. Med NTNU ligger mulighetene åpne for å starte liknende prosess om SIHF ønsker å satse. Helse sør-øst RHF bør være mer enn interessert i å ta en slik dialog for å høyne status til et universitetssykehus over tid. Det vil skape ny giv, økt rekruttering og vekst til Innlandet. Her bør politikere engasjere NTNU i sterkere grad.

4. Hvordan engasjere næringslivsledelse? Det viktigste kortet vil være å konkretisere feil og mangler i Cowi rapporten. Deretter referere til prioriteringene som Nye Veier har beskrevet inn mot NTP (uten at SSV har fulgt opp). RV4 fra Oslo via Gjøvik til Mjøsbrua er topp prioritert med størst potensiell samfunnsnytte av alle veistrekninger i Norge. Å få på plass denne forbindelsen vil bety enormt for utvikling av bo -og arbeidsmarkedet i Vestoppland i årene som kommer. Politikerne vil stå sterkere sammen med næringslivet med å forkaste COWI rapporten.

Kommentarer til denne saken