Første tema handler om hvordan vi i Gjøvik forebygger ensomhet blant eldre. Ensomhet rammer eldre hardt og påvirker deres livskvalitet og helse. Flere og flere blir sittende hjemme uten å ha noen å snakke med, og i årene som kommer vil antallet hjemmeboende eldre som bor alene doble seg. Når kommunen allerede opplever utfordringer knyttet til kapasitet i eldreomsorgen, - hvordan vil fremtiden da se ut?

Senior i Gjøvik inviterer våre fire ordførerkandidater til å snakke om hvordan vi i Gjøvik kan forhindre ensomhet blant eldre og sikre at så mange som mulig kan oppleve meningsfulle dager med sosiale relasjoner og nettverk også i alderdommen. Medvirkende er Finn Olav Rolijordet (Rødt), Anne Bjertnes (Høyre), Marianne Steinsrud (Arbeiderpartiet) og Torvild Sveen (SP).

Senior i Gjøvik setter ensomhet og eldre på agendaen og bli med oss på en spennende dialog med morgendagenes ordførerkandidater. Dette arrangementet holdes på biblioteket klokka 11:00.