Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan kan partiene komme til så forskjellige konklusjoner – om så mye, når utgangspunktet er de samme fakta?

oa mener

Bildet viste en masse hvite, bitte små elbiler som så ut til å ha stått parkert så lenge at ugresset vokste over panserhøyde rundt noen av dem. Mange framtredende meningsbærere og tillitsvalgte over hele verden bidro til at bildet gikk viralt, med en følgetekst om at dette viste en fransk elbilkirkegård. Dit elbiler ble sendt for å «dø» når batteriet begynte å fuske. Et slags visuelt bevis på at elbil verken er miljøvennlig eller framtida.

Problemet er bare at det ikke var sant. Faktasjekkere fra en rekke større medier fant ut at bildet opprinnelig var tatt i Kina, og viste konkursboet etter bildelingsfirmaet Hangzhou Microcity. Men dette korrigerte virkelighetsbildet nådde neppe like mange som likte og delte feilkoplingen, mente noe på bakgrunn av den.

Sosiale medier flommer over av usannheter. I ei tid der store beslutninger må tas, er det av stor betydning for demokratiet at vi har et forhold til fakta. Fakta må være en felles plattform, som grunnlaget for videre diskusjon.

Så er det en subjektiv, verdibasert tenking hva man velger å ta med seg, framheve eller dele av dette faktagrunnlaget. Dette er godt egnet til forvirring, særlig i valgkamper. For hvordan kan de ulike partiene komme til så forskjellige konklusjoner – om så mye, om utgangspunktet er de samme fakta? Eller kan man ikke være enig om hva som er fakta når man i utgangspunktet er uenig om politiske verdier?

Dette kan man saktens filosofere over mens politikerne kjekler i TV-ruta i enda en partilederdebatt over de samme temaene. Og alle framstår de like sikre i sin sak. Det er faktisk en egen profesjon det å framstå overbevisende.

Derfor er fallhøyden stor når det viser seg at man har vært så sikker, på feil faktagrunnlag. Det er en kjensgjerning at framtredende norske politikere ikke tok varmt imot den første norske faktasjekksatsingen faktisk.no. Den som følger nettsiden, forstår raskt hvorfor.

Politisk uenighet skal og må vi ha. Men det vil generelt tjene den offentlige debatten med noe mer ydmykhet på at også politiske konklusjoner er et produkt av en subjektiv forståelse.

Kommentarer til denne saken