En ny reform ligger og venter på det kommunale barnevernet. Fra nyttår får kommunene blant annet det fulle faglige og økonomiske ansvaret når barn vurderes å ha best av å bli plassert i fosterhjem.

Barnevernsreformen er på ingen måte fullfinansiert. Bare i Østre Toten er det beregnet at den nye modellen er underfinansiert med 1,8 millioner kroner. Samtidig som barnevernet i kommunen har vært gjenstand for nedskjæringer i år, og er skissert å måtte kutte ytterligere tre millioner kroner neste år. Det tilsvarer fire stillinger.

Hvordan i all verden skal dette gi et bedre tilbud til barna og familiene som trenger det så sårt?

I kommunen som har et mål om å bli «Norges beste oppvekstkommune» har ansatte i barnevernet selv sendt bekymringsmelding til politikerne for å gjøre oppmerksom på knipa som rykker nærmere hver dag som går. Det gjør inntrykk når barnevernsansatte frykter at de kan komme til å begå lovbrudd i oppfølgingen av utsatte barn, ved ikke å sette inn tiltak som faglig vurderes nødvendige – fordi budsjettet er oppbrukt.

Et av hovedmålene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Det skjer i så fall ikke over barnevernets budsjett i Østre Toten. En kommune der også skole- og barnehagestrukturen igjen er under vurdering. Der barnetallene synker, og antall eldre øker.

Østre Toten er på ingen måte alene i denne situasjonen, der penger på et eller annet vis må flyttes fra oppvekstsektoren til helse og sosial. En fordømt oppgave i ei tid vi allerede vet at køene bare vokser inn til barne- og ungdomspsykiatrien.

Les også

Et misbrukt barnevern gagner ingen

Det er ren ansvarsfraskrivelse fra Stortinget å lempe mer av ansvaret for også et helt nødvendig lavterskelarbeid over på kommuner som står i tidenes omstilling. Barnevernsreformen er ikke tilpasset mindre kommuner med små fagmiljøer, men store demografiske og økonomiske utfordringer. Når en tross alt såpass stor kommune som Østre Toten to måneder før omleggingen ikke skjønner hvordan dette kan løses, må reformen settes på vent inntil det finnes en løsning som faktisk bedrer tilbudet til noen av de mest utsatte blant oss.