Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan håndteres alkoholloven på russetreff?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år er det 51.235 avgangselever ved videregående skoler. På folkemunne kalt «russ». Det er en allmenn rettighet i Norge å ta videregående skole. Det er det god grunn til å feire. Men norsk russetid er spesiell sammenlignet med andre land. Og med russefeiring følger både gleder og utfordringer.

I april og mai 2018 ble det registrert 253 oppdrag knyttet til russ i Innlandet politidistrikt, og for april i år har vi registrert 198 oppdrag. De aller fleste russ oppfører seg bra og holder seg innenfor akseptable rammer. Likevel opplever politiet utfordringer og ser negativ utvikling. Det er flere arrangementer, og politiet får klager på fest og støy også før russetiden. Uheldige holdninger til seksualitet og rusmidler uttrykkes i sosiale medier og i «russesanger». En del mindreårige er med på arrangement for russ. Det er utfordringer med kjøretøy og trafikksikkerhet. Alkohol skaper ekstra utfordring med ulykker og uønskede hendelser. Oppdragene er ressurskrevende for politiet, belastende for innbyggere og får konsekvenser for de involverte.

Russefeiring har blitt stor industri der kommersielle krefter bidrar til press om klær, musikk, busser, turer og arrangement. Dette kan bli sosialt definerende i form av grupperinger og stimulerer både samhold og utenforskap. Det kan være fantastisk å markere et veiskille i livet sammen med skolekamerater. Samtidig ser man flere russ som forteller om negative hendelser der holdninger til alkohol, seksualitet, narkotika og annet utfordres av gruppementalitet. Politiets mål er å hindre uønskede hendelser og negative trender ved forebyggende arbeid, kommunikasjon og samhandling.

En tradisjon er russetreffene som samler tusenvis til fest, musikk og aktivitet. I reglementet til flere russetreff leser vi at det er tillatt med medbrakt alkohol på festivalområdet, men at den skal nytes i den private sfære. Alkohol må være under 22 prosent på grunn av 18-årsgrense på russetreffene. Det understrekes at det kun er tillatt med alkohol til personlig bruk på arrangementet. Alkohollovens §8- 9 forbyr å «drikke eller servere alkohol på offentlig sted uten at det foreligger kommunal skjenkebevilling». Dette gjelder blant annet «lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig», « der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted», og «på annen offentlig plass».

Er et russetreff offentlig eller privat? Vi stiller spørsmålet om ikke russetreff må anses som offentlig sted da kundegruppen er landets 51.235 avgangselever, det kan ikke være et privat selskap.

Helsedirektoratet presiserte i brev til kommunene i 2017 at det kreves kommunal skjenkebevilling hvis det skal skjenkes og/eller nytes alkohol på offentlige arrangement, inkludert russearrangement. Hvordan skal russetreffene utøve alkoholloven? Kommunikasjon og samarbeid mellom kommunen, arrangør og politi, samt kompetanse og krav til planlegging og gjennomføring vil gi gode og trygge arrangement.

Loven gjelder på countryfestival, litteraturfestival, rockefestival og russetreff. Samtidig vil det oppstå praktiske dilemma i utøvelsen av loven som arrangører må forholde seg til. Et riktig steg for russefeiringen er blant annet å begrense fri flyt av alkohol. Dette til fordel for ungdommene selv, deres foreldre, andre medborgere og involverte hjelpeinstanser. Politiets mål er trygghet og trivsel for alle.

Kommentarer til denne saken