Med helgens nominasjonsmøter begynner omrisset av kommende periodes fylkesting å tegne seg. I dette bildet er det høyst usikkert om det blir flere stemmer fra Gjøvikregionen og Vestoppland enn inneværende periode.

Innlandet Arbeiderparti skal ha for at de ønsket politikere fra Gjøvikregionen høyt på sin liste, hvor det i sommer kom overraskende på Østre Totens Tom Svellet at han var nominert helt oppe på tredjeplass. Men det er tid for forandring i Ap, der Anne-Marte Kolbjørnshus tar følge med fylkesordfører Even Aleksander Hagen ut av fylkespolitikken. Det er dog ikke dette generasjonsskiftet Ap ønsker seg, at dyktige politikere fra den fortsatt unge Utøya-generasjonen trer tilbake fra ansvarsfulle verv. Hvor godt lykkes partiet med etterveksten?

Det sterke Senterpartiet i Gjøvikregionen har kun to navn inne blant de 20, med Østre Toten-ordfører Bror Helgestad som høyest plasserte på 11. plass på nominasjonslista. Mens Gudbrandsdalen har tre og Østerdalen to representanter inne blant de første ti. Er det et internt uttrykk for vekting av «by»-mot-land-konflikten, eller handler det om rekrutteringen i regionen?

For Høyre er det interessant at Gjøviks varaordfører Anne Bjertnæs melder seg på også i fylkespolitikken, på en sikker fjerdeplass. Aurdøl Vegard Riseng følger like bak, og om partiet tar med seg litt av den nasjonale medvinden inn i lokalvalget, lukter både Fredrik Feiler og Inger Lise Sveum-Aasbekken fra Gjøvik og Land på en plass i fylkestingsgruppa.

I Venstre topper Gjøviks tidligere stortingsrepresentant Ketil Kjenseth lista, i Rødt har Maria N. Aksberg fått avløsning på topp, mens SV ikke skal avgjøre nominasjonen før på nyåret.

I disse dager konkluderes i det stille også arbeidet med kommunelistene foran neste års lokalvalg. Det er å håpe at kommunepartiene har lykkes med å øke tilveksten av nye stemmer til lokaldemokratiet. En folkerik region med ambisjoner og gode forutsetninger er avhengig av ettervekst for å ha et vitalt politisk miljø, som klarer å få satt foten i døra inn dit beslutninger fattes.