Alle solemerker peker i retning av at «monsterfylket» Viken igjen blir Østfold, Akershus og Buskerud. Dette setter mange nye baller i spill. Om vi skulle våge oss til å skape én kommune på Hadeland, ville det åpenbart vært naturlig å bli en del av nye Akershus.

Ringerike og Hole, har også leflet med tanken på å be om tilhørighet i nye Akershus. Men, dersom Ringerike og Hole skulle bestemme seg for å forbli i Buskerud, bør likevel Jevnaker bli en del av Akershus.

Dagens kommune-/fylkesstruktur splitter Hadeland og lager utfordringer. Jevnaker, Lunner og Ringerike i Viken, har ulik skoleferieplan. Dette skaper merkostnader og ulemper for elever, transportselskaper og ikke minst, ferieplaner for de enkelte familier. Derom en eldre elev går på videregående på Hadeland, så vil ferien ikke være samtidig som barne- og ungdomsskoleelevene har.

Hadeland videregående skole ble bygget primært for Hadeland. Det vil si Jevnaker, Lunner og Gran. Innlandstrafikk (tidligere Opplandstrafikk), har ikke greid å få til et godt samarbeid med Brakar.

Ved at Hadelands-kommunene samt Ringerike og Hole også vil kunne komme i samme fylke, vil det på samferdselsområdet bli en «ren» og fornuftig ordning i et felles fylkeskommunalt trafikkselskap. De fylkes- og kommunekryssende skole og andre bussruter, vil bli kraftig forenklet i ett selskap, dagens eksisterende, «Ruter».

Flere organisasjoner har tradisjonelt samarbeidet på Hadeland. Det samme har kulturlivet på tvers av kommunegrensene mellom Jevnaker, Lunner og Gran. Det er felles landbrukskontor sammen med Nittedal. Hva blir det til med regionrådet?

Når innbyggerne nå skal stemme om oppløsning av Innlandet, er det for så vidt uinteressant for Hadelands-innbyggerne, da vi i gamle Oppland nærmest ikke eksisterte. Verre ble det med Innlandet. Skulle tro at administrasjonen i fylkeskommunen ikke ante at det fantes «noe» sør for Lygna. Alt handler jo om å få lagt mest mulig av arbeidsplasser, sykehus og annen administrasjon til Hamar-regionen.

Jeg håper at de tre kommunen på Hadeland nå kjenner sin besøkelsestid og blir en sterk enhet i sammen og retter sitt blikk sørover.