Dette spørsmålet synes meget relevant etter oppslaget i OA, 27. januar vedrørende overforbruket på 19 millioner kroner på grunn av. feilbudsjettering ved Gjøvik Læringssenter i 2019.

Det mest uforståelige er likevel at rektor ved Læringssenteret og skolesjefen begge i ettertid angir «mangelfull økonomisk opplæring» som en hovedgrunn til at 19 millioner kroner av skattebetalernes penger er sløst bort. Det begge egentlig sier er at de ikke burde sitte i en jobb med budsjett- og økonomiansvar. Ansvaret for at de likevel sitter i disse stillingene ligger enten hos de som i sin tid ansatte dem og/eller at de selv burde tatt ansvar for egen oppdatering / skolering innen disse viktige feltene for ansatte i lederposisjoner.

I privat virksomhet ville ikke denne type økonomiske feil kunne oppstå. Bedriften ville i så fall raskt kunne gå konkurs, og alle ansatte ville stå uten jobb. Så lenge det er snakk om fellesskapets penger synes ikke dette å være så farlig eller at det får konsekvenser. I OA står det å lese at alle ansatte sannsynligvis blir overført til andre jobber i kommunen, og rektor fortsetter sikkert i stillingen som før! Er det noen som kan forklare meg hva disse 17 overtallige årsverkene faktisk har drevet med i 2019??

Er dette et enkeltstående tilfelle innen ett virksomhetsområde i kommunen? Eller er manglende økonomiforståelse, upålitelige/ufullstendige rapporteringssystemer og kontroller noe som også finnes i andre av kommunens virksomhetsområder??

Vi har nå en ny byregjering, og jeg håper Torvild og Anne tar tak i det som er avdekket rundt økonomisk rot ved Gjøvik Læringssenter, herunder hvordan det står til i kommunens andre virksomhetsområder. Som innbyggere må vi ha en viss trygghet for at våre felles midler blir brukt så effektivt som mulig, og kommunen er helt avhengig av tillit hos befolkningen i så måte.