Det første spørsmålet er helt klart feil formulert. Det berømmelige spørsmålet er om hvor du var da Oddvar Brå brakk staven under VM på ski i Holmenkollen i 1982. Jeg husker godt hvor jeg var. Vi arrangerte vår egen lille skikonkurranse i familien på hytta i Espedalen, med en fireåring, en seksåring og to åtteåringer på startstreken. Løypa gikk utpå vannet Seksåringen vant skirennet, mens den ene åtteåringen helt klart vant som den mest solbrente og røde av de fire. Dette ble dokumentert i hytteboka fra dagens drama; «Torsbu er for alle raser». Hytteboka ble dessuten grundig dekorert med tegninger av VM elgen Braute.

Jeg gjør refleksjoner rundt begrepet aldring og idrett.

Når la egentlig «skikongen» Oddvar Brå skiene på hylla? Jeg tror ganske sikkert at han fortsatt går på ski, som nordmenn flest, men hans siste internasjonale mesterskap var VM i Lahtis i 1989. Da var han blitt skipensjonist i en alder av 38 år.

Når blir vi egentlig pensjonister? Det har jeg skjønt er helt avhengig av hvilket yrke jeg har, har hatt og når jeg er født. At det er en rettighet jeg har opparbeidet meg til erstatning for lønna jeg ikke lenger mottar, når jeg «legger skia på hylla», det har jeg oppfattet. Søker jeg på ordet pensjon i Store norske leksikon, får jeg følgende svar: «Pensjon er penger man har krav på når man har nådd en viss alder, når man har betydelig og varig nedsatt arbeidsevne, eller når forsørgeren dør.»

Oddvar Brå ble en ung pensjonist. De fleste toppidrettsutøvere blir det. Hvor gammel var du da du ble pensjonist? Eller; når har du planer om å pensjonere deg?

En kjent og kjær idrettsreporter fra Begnadalen måtte gi seg da hun fylte 70år, selv om hun hadde lyst til å fortsette. Hvilke nye regler et eventuelt nytt storting bestemmer for framtidige pensjonsordninger, vil snart vise seg. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2015 er den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven §15-13a nå 72 år. Jeg treffer forresten ofte på gamledoktoren som vikar. Det er skikkelig trivelig, og han er da eldre enn 72 år!

I denne artikkelen om pensjon, aldring og idrett, har jeg lyst til å nevne en spesiell idrettsgren; orientering. Under årets Veteranmesterskap; WMOC i Velence i Ungarn i 2021, var det to deltakere i årsklassen 95 år. Jeg kjenner ikke til noen idrettsgren som ivaretar alle aldersklasser som nettopp orientering. Jeg har vært til stede under mange veteranmesterskap, og aldri er det mer hurlumhei, hurrarop og leven enn når damer og herrer i de eldste aldersklassene krysser mållinja!

Jeg har et bilde av Adolf Kempf fra Sveits fra årets veteranmesterskap i Ungarn. Vi ser av nummeret på brystet at han er han 95 år. Og fra øynene hans lyser det ekte idrettsglede.

Jeg vil rette en stor takk til Østre Toten kommune som arrangerte rullatorløp ved Labo sykehjem nå den 7. september 2021. Dette var starten på Folkehelsedagene. Gjengen med rullator har nok lagt skia på hylla for noen år tilbake, men du verden, med rullatoren til hjelp kan de fortsatt få skikkelig fart på beina.

Det er prisverdig hva kommunen lykkes med av hyggelige tiltak for sine eldre.

Mor Magnhild med nr. 13 på brystet er 92 år.

Hvor lenge vi får leve, vet vi ikke.

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet «Age and Aging». Studien er basert på hvor lenge eldre individer fortrekker å leve gitt hypotetiske endringer i helse og levekår. Forfatterne samlet inn data fra 824 individer i alderen 60 år og eldre som ble spurt : «Gitt at du kunne velge fritt, hvor lenge ønsker du å leve?»

Studien viste at ønsket om å leve til høy alder reduseres betydelig av hypotetiske ugunstige livsscenarioer, spesielt demens og kronisk smerte, deretter det å være til byrde for samfunnet, ensomhet, fattigdom og det å miste sin ektefelle».

(Ref: Vegard Skirbekk, Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, 2021)

Dersom jeg kunne ha skrudd tiden tilbake og startet på mine studier og yrkeskarriere på nytt, kan det være at jeg hadde valgt nettopp geriatri. De eldste blant pasientene våre utgjør en så kompleks og utfordrende gruppe, at læren om alderdommen ofte omtales som et fag bare for de tøffeste i klassen. Husk; De gamle er eldst.