Hvor vanskelig skal det egentlig være å få på plass den riktige støtten for endelig å få startet byggingen av studentblokkene i Røverdalen? En regjering og en statsråd som har vært tydelige på at byråkrati til besvær må ryddes bort, må se en gang til på tilskuddssaken som nå har gått gjennom enda ett årshjul uten at tilskuddene passer til nåsituasjonen.

Det er jo ingen tvil om at alle parter, inkludert regjeringen, ønsker å få disse boligene på plass. Nå har denne saken bølget att og fram siden 2016. Det må da være mulig å skjære gjennom byråkratiet og få oppjustert beregningsgrunnlaget slik at studentene ikke må vente helt til neste års behandling – og håpe at de da har truffet på prisberegningen i tide til den ene, årlige behandlingen.

Da anbudene kom inn i fjor høst på byggingen av 243 studenthybler og et parkeringshus midt mellom sentrum og Campus Kallerud, ble det klart at prisene hadde økt betydelig siden 2019-beregningene som lå til grunn for tilskuddene fra regjeringen. De fire tilbudene lå alle så vidt langt over budsjettet SIT og kommunen hadde til rådighet, at anbudskonkurransen ble avlyst. Men dette visste studentsamskipnaden for sent til at de rakk å si fra seg tilskuddet de allerede hadde fått, for at kostnadsrammen kunne oppjusteres til ny, full søknadsbehandling i årets runde. Dermed er heller ikke de ekstra bevilgningene som regjeringen offentliggjorde denne uka nok til at SIT kan trykke på startknappen.

Studentene blir taperne. Og Gjøvik som studieby. Det er fortsatt en alen fram til målet om 20 prosent studentboliger i studentsamskipnadens eie, og dermed den dekningsgraden man anser å fungere som en markedsregulator for leieprisene. Mens NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet har fortsatt å vokse, er det private utbyggere som har stilt opp med etablering av nye, sentrumsnære studentboliger. Det er vel og bra, dog et stort tankekors at dette faktisk har vært helt nødvendig for Gjøviks attraktivitet som studentby.

Men dette er en slik sak som bør være mulig å løse med bruk av etterlyst «sunn fornuft» og en real prat over en kaffekopp.