Trond Kjernli vil gjerne ha hovedsykehuset til Hamar, noe han har mange argumenter for. Det siste er at plassering i Moelv er brudd på statlige retningslinjer for slike ting.

Det er rett og slutt ikke lov å plassere hovedsykehuset ved Mjøsbrua.

Hvis det medfører riktighet har hundrevis av helsebyråkrater på tre nivåer (Helse Innlandet, Helse sør-øst, departementet) i mange år ikke vært klar over dette, og sånn sett vært helt på jordet!

Fantastisk!

En annen mulighet er at Kjernli fordreier sannheten litt. At det er rom for skjønn i dette regelverket. At man har vurdert, og funnet Moelv stort nok, sentralt nok, bra nok, til å tilfredsstille disse statlige retningslinjene.

For meg er det mer sannsynlig. Jeg tror helsebyråkratene kjenner og følger de lover og regler som gjelder.