Med FrP i regjering har bilistene en ekte venn rundt forhandlingsbordet. Det er grunnen til at bompengene er redusert, og veiinvesteringene økt. Nå vil vi sørge for at belastningen for de som er avhengig av bilen blir enda mindre.

Det å gjøre hverdagen enklere for landets bilister er en del av ryggmargrefleksen til Fremskrittspartiet. Derfor har vi i regjering senket bilrelaterte avgifter med 13 milliarder kroner. Daglig jobber vi for at bilistene skal betale mindre i bompenger. Der de rødgrønne partiene økte bompengeandelen, har vi senket den og slettet bompengegjeld med flere milliarder kroner.

Der FrP ser på bilen som en nødvendighet i folks hverdag, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet at bilen er politikernes trofaste melkeku.

Der Fremskrittspartiets løsning er å fortsatt redusere bompenger, svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å ville innføre veiprising. Det betyr i korthet at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre skal installere taksameter i alle bilene og du skal måtte betale avgift til staten uansett hvor mye og når du kjører, minutt for minutt i hele landet. Slik blir det enklere for dem å bruke bilistene som en melkeku.

Ingenting tilsier at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bilistene vel. Der FrP i regjering har fått flertall for å senke bompengeandelen fra 40 prosent til 28 prosent, vil Støre og Vedum at bilistene skal betale mer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får selv svare for hvorfor de har stemt mot våre forslag som har redusert bompengene med 4 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet vet at bilen er en nødvendighet for alle, uansett om du bor i byen eller i distriktene. Vi skal på jobb, hente barn i barnehage og kjøre barn på fritidsaktiviteter. For folk flest går ikke hverdagen opp uten bilen.

Da er det vår oppgave som politikere å legge til rette for at folk flest kan få en enklere hverdag, uten at de flås økonomisk. Derfor er Arbeiderpartiets og Senterpartiets bilistene og distriktenes verste fiender. Støtt FrP sin kamp for mer vei med mindre bom.