Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye mer skal vi lærere tåle?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager er det mange frustrerte lærere over hele landet. Grunnen til dette er sammensatt, men det som nå har utløst sinne er at regjeringen, med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, erklærte tvungen lønnsnemnd fredag 4. juni. Gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad ble utløsende faktor da det, etter inspeksjon fra brannvesenet, ble vurdert at det kunne oppstå brann i en søppelsjakt. Unio, som forhandler på vegne av forbundene, hadde innvilget fritak fra streiken denne dagen, etter at de tidligere hadde avslått søknader fra Frevar. Dette ble åpenbart ikke hensyntatt av arbeidsministeren, og framstår for oss lærere som en unnskyldning for å gjøre ende på streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd, et lovlig virkemiddel om liv og helse er i fare. KS som er forhandlende part for arbeidsgiver og forhandlingsmotstander med Unio, gjorde ingen ting for å formidle til regjeringen at det var gitt dispensasjon om fritak fra streik for ansatte ved Frevar. Det kan virke som KS og regjeringen rett og slett fikk det de leitet etter, et påskudd for å avslutte streiken til Unio.

Når vi streiker oppleves det sjelden at vi får sympati fra folk flest, og de sårbare barna blir ofte trukket fram som en årsak til at vi bør møte på arbeidsplassen. Den lange sommerferien, og andre ferier blir gjerne brukt mot oss, men realiteten er den at vi har en forlenget arbeidstidsavtale. En vanlig lærer arbeider 42, 5 timer i uken, mot en standard arbeidsuke på 37,5 timer. Mange lærere jobber mye mer, og rett på overtidsbetaling har vi ikke. Vi jobber dermed like mye som alle andre, men på en mer komprimert måte. I fire uker av skoleferien har vi verken ferie eller avspasering, dette er rett og slett fritid, da vi har jobbet riktig antall timer sammenlignet med alle andre og i henhold til arbeidstidsavtalen.

Ved hovedoppgjøret i 2014 forsøkte KS å ta fra lærerne arbeidstiden. De ønsket en avtale lik andre yrker, med 37,5 timers arbeidsuke, og at lærerne dermed arbeidet i skoleferiene. Dette er ikke forenlig med et lærerliv hvor forberedelser, for og etterarbeid, møter og oppfølging av enkeltsaker tar mye mer tid enn det vi rekker innenfor rammen. Det meste av dette arbeidet kan ikke gjøres på andre tidspunkt. Unio fikk gjennomslag for å beholde gjeldende arbeidstidsavtale, men måtte jenke seg på lønn. Lønna til lærerne har blitt dårlige og dårligere, og har sunket med ca. 15 % siden 2004. Stort sett har lærerne fått mindre enn frontfaget, og aldri mer. Etterslepet blir bare større og større, og har svekket en lærers kjøpekraft betraktelig. Er det så rart da at mange lærere velger å slutte? Dette års forhandlinger handlet kun om lønn, men det oppsto raskt konflikt da KS ikke ønsket å imøtekomme lønnskravet fra Unio for å ta inn noe av etterslepet, og mange ansatte gikk ut i streik. Ved hovedforhandlingene neste vår er jeg redd det samme skjer som i 2014: Konflikten blir rundt arbeidstid, og Unio må senke lønnskravet for å beholde arbeidstiden.

Det som gjør denne pillen ekstra hard å svelge for oss lærere, er at vi i en krevende periode med pandemi har måtte arbeide i frontlinjen, tett på andre mennesker, uten mulighet til å overholde anbefalt smittevern. Lærerne fikk avslag ved juletider på å gjennomføre hjemmeundervisning for å skjermes for smitte inn i julehøytiden. Lærerne har heller ikke blitt prioritert i vaksinekøen, og har måttet vente på lik linje med alle andre. På grunn av covid-19 ble det ikke lønnsforhandlinger våren 2020, men applaus fikk vi.

Så vidt jeg vet er lærerutdanningen den eneste som har blitt avskiltet. Plutselig fikk lærerne høre at vi ikke kunne undervise i norsk, matematikk og engelsk, om vi da ikke begynte på skole igjen. Nok et respektløst grep fra regjeringen med stor inngripen i en lærers liv. Lærerutdanningen er et av studiene hvor det er mange ledige studieplasser når skoleåret begynner, og det er spådd at det vil mangle mange lærer i framtiden. Over 12 % av dem som underviser i grunnskolen er ufaglærte, over 20 % i videregående. Hva annet kan årsaken til denne politikken være, annet enn et forsøk på rasering av offentlig sektor? Forstå det den som kan. Jeg håper virkelig folk tenker seg godt om før stortingsvalget til høsten.

Kommentarer til denne saken