Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mange er «fra sykehus til sykehus-pasienter»?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På styremøte i Helse Sør-øst RHF den 11. desember ble vi vitne til at lederen fra brukerutvalget gav full støtte til forslaget til ny sykehusstruktur for Innlandet fylke. Brukerutvalgets hovedargument - som ble lagt til grunn i redegjørelsen - er utfordringer knyttet til at pasienter blir sendt fra sykehus til sykehus for å få behandling.

Ser man på Sykehuset Innlandets HFs egen statistikk, leser man at 96–97 prosent av pasientene blir behandlet på det sykehuset de kommer til først. Dermed blir spørsmålet; Hvor mange av disse 3-4 prosent av pasientene er reelle «fra sykehus til sykehus-pasienter»?

Det vil derfor være av stor interesse om brukerutvalget redegjør for hvilken analyse som er lagt til grunn for sin konklusjon. Hvor stort er det reelle problemet med pasienter som blir sendt fra sykehus til sykehus?

Det Sykehuset Innlandets statistikk ikke forteller, er hvor mange pasienter som ville likevel vært «fra sykehus til sykehus-pasienter» – selv med et nytt hovedsykehus på plass? Det er trolig mange pasienter som selv på naturlig måte, eller på frivillig basis, velger å bytte sykehus i et behandlingsløp.

Noen eksempler på det;

- Fritt brukervalg (pasienter velger eventuell videre der det er ledig kapasitet)

- Brannskadde – som ofte videresendes til Haukeland sykehus i Bergen – som har landet beste kompetanse.

- Nyfødte - med store fødselskomplikasjoner – sendes som regel til Oslo, der landets beste kompetanse er.

- Innlandet har mange tilreisende til ferie- og fritidsdestinasjoner – hvor enkelte kan skade seg, eller bli syke under oppholdet. De havner normalt på det lokale sykehuset. I ettertid, er naturlig at disse søker eventuell videre oppfølging på sitt nærmeste sykehus.

- Innlandet har mange som pendler i jobbsituasjon, eller har fritidsbolig i andre deler av fylket enn der man bor. Oppstår det akutte helsekomplikasjoner, havner disse normalt på nærmeste sykehus. Dersom det er forsvarlig å reise, eller disse trenger videre oppfølging på et senere tidspunkt, skjer det vanligvis på nærmeste sykehus til deres bosted.

For en pasient med multidiagnoser er det selvsagt en ekstra belastning å kunne bli sendt fra sykehus til sykehus, og de ikke har noe annet valg. Men hvor stort er dette fra sykehus til sykehusomfanget reelt?

Et annet spørsmål er – hvor mye skyldes av denne pasienttransporten de funksjonsdelingene som har funnet sted mellom sykehusene i Innlandet?

Brukerutvalget må på denne bakgrunn kunne opplyse og gi et nyansert bilde av sin tolkning og begrunnelse - som berettiger sitt hovedstandpunkt for å anbefale ny sykehusstruktur – begrunnet i pasienter som blir fraktet fra sykehus til sykehus.

Kommentarer til denne saken