Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er vi om et halvt år?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronaviruset herjer for fullt og landet går på tomgang. Dette fører til at landet vi kjenner, med høy sysselsetting og stor aktivitet, nå ser en bekymringsfull endring med nedstenginger av alt fra skoler til kommunale tjenester. Butikker, kafeer og restauranter lukker dørene og de ansatte går ut i permisjon uten å vite når dette snur.

Det er satt strenge nasjonale retningslinjer for å redusere spredning og alle gjør det de kan for at vi skal vinne over dette viruset. Bedrifter og ansatte tar et felles ansvar for å minske risikoen for spredning, og sammen skal vi klare det.

Men for at vi skal klare dette, kreves det tiltak. Nå har det kommet gode løsninger på sykepenger og permisjoner samt løsninger for selvstendig næringsdrivende, som ligger på bordet. Dette etter en kamp fra opposisjonen og fagforbund i en oppvisning i hvorfor 3-partsamarbeidet er så viktig for å oppnå resultater som alle parter kan stå for. Tiltak for å hjelpe næringslivet ellers er også utarbeidet og ligger klart. Nå er i hvert fall stort sett alle sikret økonomisk framover en stund, uansett utfall.

Men med disse pakkene på plass må det raskt komme løsninger for å unngå fremtidige permisjoner. Nå må vi tenke på løsninger for å opprettholde aktivitet der det er mulig, og da spesielt i bygg og anleggsbransjen. Dette er en bransje som også holder mange andre bransjer med arbeid, så en stopp i bransjen får store ringvirkninger for leverandører av materiell, kantinedrift på anlegg, renhold og transportnæringen - for å nevne noen. Derfor er det viktig ved nye anbud at det blir benyttet varer og tjenester fra norske produsenter og leverandører, så langt det lar seg gjøre. Dette for å hjelpe hverandre opp å stå igjen i disse spesielle tider.

Allerede nå ser vi en bransje der tempoet daler. Dette resulterer i at permitteringer vil komme, og da kommer det mange på en gang.

Bane Nor utsetter anbudskonkurranser, fylke og kommuner venter med å lyse ut nye jobber. Dette vil dessverre føre til store konsekvenser for bransjen når vi forhåpentligvis skal tilbake til en normal hverdag, litt fram i tid.

Nå ser vi Innlandet og Trønderlag fylke tar grep og framskynder prosjekter for å sikre at aktiviteten ikke stopper opp. Her burde alle fylker følge opp.

Statens Vegvesen tar også grep og øker nå takten med å få nye prosjekter ut i markedet. Det er nå viktig å ikke stoppe prosjektering, men heller framskynde dette for å unngå et stort vakuum i bransjen til høsten.

Hele Norge har et stort etterslep på vann og avløp, men dette vedlikeholdes og driftes etter selvkost i kommunene som gjør det vanskelig å sette i gang store prosjekter som ikke er planlagt. Kanskje det nå er tida for at staten bevilger øremerkede midler til utbedring av VA-nett til kommunene. Dette ville vært en solid investering for kommunene både ved at VA nettet forbedres, men det vil også føre til inntekter til kommunene ved at skatter og avgifter fra bransjen ikke stopper opp.

Hva med de store prosjektene til SVV, Nye Veier og Bane Nor som er satt bort til utenlandske entreprenører? Hvordan skal driften her bli med innreisenekt og karantener? Her burde det tas raske grep og stanse prosjektene, og heller starte opp mindre delprosjekter slik at også de mellomstore norske aktørene tør å regne på anbudene.

Norsk Arbeidsmandsforbund har over 10.000 organiserte arbeidere i anleggsbransjen som trenger at det øyeblikkelig tas grep i stat, fylker og kommuner slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter korona.

Derfor må det legges fram forslag om:

· Alle fylker må vurdere å framskynde prosjekter, slik som Innlandet og Trøndelag fylke.

· Det må bevilges øremerkede midler til kommuner for å starte opp større VA-prosjekt.

· Store prosjekter burde settes på vent og mindre delprosjekter som norske entreprenører tør å regne på, må legges ut.

· Påbegynt prosjektering må ikke stoppe opp slik at vi unngår et stort vakuum i bransjen når vi skal tilbake til den normale hverdagen etter hvert.

· Stille krav i anbud til å bruke norske produsenter og leverandører på varer og tjenester.

Kommentarer til denne saken