Fylkesvei 33, den lange så mye omtalte vei i alle forfatninger. Men den strekningen fra Hunndalen til Tobru har vel ingen kjørt som er ansvarlig for en viss sikkerhet, verken i vinter eller nå på forsommeren?

Så dype spor gjorde det vanskelig i vinter med is og snø, og mange uhell men heldigvis ingen alvorlige. Flere avisomtaler fra bilførere som hadde skrekkopplevelse der, inkludert undertegnede, ble arrogant avvist med at denne var innenfor normalen i sporene. Hva er normalen? Ta med en rettholt og en tommestokk og mål dybden.

Prøv å kjør der nå med vann i sporene, så vil du vel helst balanserer deg utenom så lenge det går.

Det er tydelig viktigere å få asfaltert alle rundkjøringer fremfor å få lagt et lag på et veistykke som per i dag er reelt farlig, og nå øker trafikken fremover!