Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er regnestykket på kostnadene ved flytting av Stråleeneheten?

oa mener

Stråleenheten skulle få bli ved sykehuset på Gjøvik, tenkte i utgangspunktet prosjektgruppa som har utredet ny sykehusstruktur i Innlandet. Av rene økonomiske hensyn, ble det opplyst på fredagens pressekonferanse. Stråleenheten kostet 170 millioner kroner å etablere for 20 år siden, og var et enormt løft. Hva en flytting vil innebære i 2025-kroner, er ikke godt å finne svar på i prosjektrapporten. Men at prisutviklingen alene gjør at flyttekostnadene vil ligge på det flerdobbelte i dag, er ikke urimelig å anta.

Derfor er det underlig om ikke dette regnestykket er kalkulert og vurdert inn i de ellers grundige beregningene som ligger til grunn for anbefalingene fra prosjektgruppa.

Les OAs reportasje om stråleenheten fra serien Sykehuset vårt.

Les også

– Du tenker kanskje at du er forberedt, men så er du likevel ikke det når den beskjeden kommer, om at kreften er på vei tilbake

Dersom en flytting av Stråleenheten alene vil innebære la oss si opp mot en halv milliard i kostnader, for ikke å ta i, skulle en tro at det var et godt argument for å la den ligge der den for lengst er godt etablert – og at dette i neste omgang da var et vektig argument for å videreføre Gjøvik som akuttsykehus, hvis det var så jevnt mellom Gjøvik og Lillehammer i den diskusjonen som det later til.

Om stråleenheten skulle forbli på Gjøvik som prosjektgruppa først tenke, ville den blitt den eneste i sitt slag Europa som ikke er lokalisert i direkte tilknytning til et akuttsykehus – i og med at Gjøvik altså er foreslått å bli et sykehus for planlagt aktivitet og poliklinisk virksomhet. Derfor har fagmiljøet rundt kreftbehandlingen underveis i prosessen presset på for at stråleenheten må ligge i det nye Mjøssykehuset.

Akkurat nå ligger enheten inne i arealplanene med 1500 netto kvadratmeter, men prosjektgruppa sier ganske enkelt om denne delen av helheten at de konkrete vurderingene rundt reetableringen må komme i neste fase av prosessen.

Det er betryggende å høre at prosjektgruppa, som fredag understrekte at det faglige er det viktigste, har lyttet til innspill fra nettopp fagmiljøene om denne viktige delen av kreftbehandlingstilbudet i Innlandet. Men det er underlig om det er slik at regnestykket ved en slik flytting og nyetablering av strålebunkerser og pasienthotellsenger ikke er kalkulert inn i beregningsgrunnlaget.

Kommentarer til denne saken