Gå til sidens hovedinnhold

Hvor ble Innlandsoffensiven av?

oa mener

Hurdalsplattformen er her. Et dokument som for de kommende år er å regne som Arbeiderpartiet og Senterpartiets felles politiske program og prosjekt. Eller utgangspunkt for mindretallsregjeringens nødvendige forhandlinger for å få sin politikk gjennom Stortinget. 80 sider som skal gi Norge «en ny kurs», «ta hele landet i bruk», løfte fram «vanlige folk» og alt det der.

Innlandet er nevnt én eneste gang i regjeringsplattformen. Da ved å slå inn den åpne døra om at nullplussalternativet for «Innlandet sykehus» utredes «fullt ut».

Verken Gjøvik, Toten, Valdres, Hadeland, Raufoss eller Mjøsa, er nevnt med ett ord i plattformen. Av Mjøsbyene er selv ikke Hamar begunstiget med navns nevnelse, mens plattformen vil sikre «ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer.»

Hvor ble det av «Innlandsoffensiven» Jonas Gahr Støre har snakket om at Norge trenger? Den er i alle fall ikke søkbar i dokumentet som når foreligger.

Les også

Var det ikke litt... ambisjonsløst?

Dog er det elementer i plattformen som vil kunne ha stor betydning for Innlandet. Ikke minst målet om å øke eksportandelen utenom olje og gass med 50 prosent de nærmeste ti åra. Det skal startes et program for «Industri 4.0» sammen med «relevante industrimiljøer» for å se på sammenhenger og muligheter med blant annet automatisering og kompetanse. Raufoss-industrien må være et høyst relevant miljø i denne sammenhengen.

Les også

Dette er den nye regjeringens politikk

Plattformen inneholder mange tiltak som i sum skal få en større andel ut i jobb, i et sikkert arbeidsliv. Som Støre sa under presentasjonen onsdag, vil dette løse flere problemer vi allerede har og står foran.

Mange vil merke det om regjeringen får gjennom sine ambisjoner for blant annet skatter, avgifter, tannhelse, skolemat og gratis SFO.

Trolig vil vi se at nygifte fylker skilles, og det åpnes for reversering av domstolsreformen på steder der det ikke er lokal enighet om å bevare den nye løsningen. Politiets organisering og mål skal også utredes med nye øyne, mens fastlegene skal lokkes med kortere pasientlister og mindre belastning.

Det mangler i alle fall ikke på store ambisjoner.

Kommentarer til denne saken