Med jamne mellomrom blir Fv33 omtalt som en viktig veg for Gjøvikregionen. Det er nå 20 år siden politikerne i samme region endret prioriteringen av viktig infrastruktur. Den gang Rv33 skulle vike for en bompengefinansiert Rv4. En av forutsetningene for dette var at den dagen bommen på strekningen Raufoss og Gjøvik ble tatt ned, var det nå Fv33 som skulle prioriteres fra kommunene.

Hvor har det blitt av det engasjementet fra dagens politikere? Det er prisverdig at Østre Toten setter seg i føresett, men hvor er støttespillerne?

Det er ingen tvil om hvilken betydning denne vegen vil ha for utviklingen av hele denne flotte regionen i framtida.