Som en, som gjennom hele mitt voksne liv har beveget meg i det politiske landskapet mellom det sosialliberale og det sosialdemokratiske, hadde jeg foran årets kommunevalg bestemt meg for at det politiske partiet uansett «farge», som overbevisende kunne love at det i kommende kommunestyreperiode skulle bygges – eller i hvert fall påbegynne bygging av et kulturhus i Gjøvik, skulle få min stemme.

For å avgjøre hvilket parti jeg skulle gi min stemme, leste jeg derfor gjennom alle partienes programmer for perioden 2023-2027. Det var nedslående lesning med tanke på at det her var genuin vilje til å realisere dette prosjekt i kommende kommunestyreperiode.

Jeg fant følgende lovnader i partienes program for perioden 2023-2027:

Høyre: Realisere planene om et kulturhus på Gjøvik med rom for bransjen til å utvikle seg.

Arbeiderpartiet: Jobbe for å få realisert planene med nytt kulturhus i sentrum

Venstre: Gjøvik Venstre sine prioriteringer i kulturpolitikken vil være å få bygd et nytt kulturhus som er mangfoldig og kvalitetssikkert. Bygge et nytt regionalt kulturhus i Gjøvik.

Senterpartiet: Senterpartiet sier ja til et nytt kulturhus på Gjøvik i regi av private utbyggere, der kommunen leier lokaler for å dekke sine arealmessige behov. En større utredning må imidlertid gjennomføres før man tar et endelig standpunkt til byggingen og leieforholdet. (I annonse i Gjøviks Blad står det «I 2023 til 2027 vil vi: Bygge et kulturhus i samarbeid med investorer med hjerte for Gjøvik.»)

SV: Finner ikke programmet for kommende periode på nettet, men i program for perioden 2019-2023 står det å lese: Bygge et kulturhus som er tilpasset de behovene kulturlivet og befolkningen har og med en lokalisering som skaper lavest mulig transportbehov.

Rødt: Gjøvik kommune, innbyggerne og administrasjonen, har store planer om et nytt kulturhus. Det kan huse mange ulike aktiviteter som i dag trenger bedre plass. Etter at Gjøvik fikk lokaliseringen av Musikk i Innlandet så er behovet ytterligere forsterket. Men et nytt kulturhus er et stort økonomisk løft og Rødt er opptatt av at investeringen ikke øker kommunens gjeld vesentlig. Derfor må planleggingen av kulturhus innebære en nøye vurdering av når vi har rom for det i økonomiplanen. Vår foretrukne løsning er å bygge på Shell-tomta slik at vi utnytter de eksisterende kulturlokalene og samtidig får et kulturkvartal. Nytt kulturhus bør vende seg mot Jernbaneparken for å få til et godt samspill med den grønne lungen.

Fremskrittspartiet: Det eneste jeg fant var følgende om kultur: Økonomisk støtte til drift av eliteidrett og underholdning for voksne kan begrenses.

Kristelig folkeparti: KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud til alle. Å bygge nytt kulturhus er et fremtidig mål.

Som det framgår av partienes program, er det ingen av partiene som faktisk forplikter seg til at nå skal kulturhuset ha prioritet og gjennomføres. Det er mest vage lovnader, i beste fall skal det «jobbes med saken», mens noen partier ikke engang nevner saken i sitt program, og således neppe har saken på agendaen.

Og så vet jeg så godt fra tidligere diskusjoner at kultur aldri blir prioritert foran sykehjemsplasser og skoleutbygging. To saksområder som er «bunnløse sluk» og alltid trumfer kulturtiltak.

Men det våre lokalpolitikere ikke synes å forstå, er at kultur er produktivt og verdiskapende i kraft av å bidra til byutvikling gjennom bosetting og næringsutvikling og derved skatteinntekter, slik Line Kildal i sitt leserbrev i OA den 9. september så fint får fram.

Jeg synes å ha erfart følgende de seneste årene – nemlig at hvis det bevilges 2 kroner til et tiltak i Gjøvik, så må det samtidig bevilges 1 krone i Biri og 1 krone i Snertingdal. Så det tiltaket på Gjøvik ble ikke kostende 2 kroner, men 4 kroner.

Nå har Biri fått nytt sykehjem, ny skole og barnehage, og Snertingdal står for tur med sykehjemsutbygging. Alle er prosjekter til mange hundre millioner.

Nå burde det være Gjøvik sentrums tur til å få realisert kulturhuset, selv om det måtte koste 2-gangen av investeringene i kommunens ytterkanter.

Men så var det krav om ny skole i Hunndalen da, og flere sykehjemsplasser i sentrum – så kulturhuset blir nok ikke prioritert denne gangen heller.