Nå må stortinget og regjeringen ta tak i kraftselskapene og strømprisene før alt går helt galt! Heldigvis skjønte våre øverste folkevalgte at de måtte gjøre noe med strømprisene for vanlige boliger og husstander i vinter. Så vidt jeg har skjønt blir dette videreført ut året 2022.

I mellomtiden har både små og store bedrifter slitt med strømpriser som overgår enhver fornuft. For mange av disse kan dette i verste fall bety kroken på døra og konkurs. Det betyr i så tilfelle at eiere taper betydelige investeringer og arbeidstakere mister jobben. Det er så langt jeg kan skjønne helt motsatt av det de aller fleste politikere sier de er opptatt av.

Likeledes har fritidsboliger ikke blitt tatt med i betraktningen i forhold til strømstøtte. Det bør disse bli snarest, alt annet vil kun handle om misunnelse for de som har og/eller ikke har fritidsbolig. Når svært mange i Norge har fritidsbolig så må selvsagt også disse tas med i betraktningen og dette bør også alle politikere skjønne. Eiere av fritidsboliger er faktisk med på betydelig verdiskapning i samfunnet, både bygningsmessig og i forhold til reiselivet.

Så vidt jeg har klart å lese meg fram til så eier faktisk det offentlige/Norge 70-80 prosent av kraftselskapene og inntektene som nå må være de beste noen sinne, på toppen av det hele 25 prosent merverdiavgift i statskassa. Det betyr at staten håver inn penger mens floskelen «vanlige folk» betaler regninga, og på toppen av det hele blir avspist med smuler i kompensasjon. Slik er det vel ikke meningen at vår felles vannkraft skal fordeles. Hvor ble det av fellesskapet?

Jeg leser i flere ulike medier at kraftselskapene eksporterer strøm i vilden sky til fantasipriser, og dette samtidig som fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge er den laveste på 20 år. Samtidig leser vi om fare for rasjonering og det varsles strømpriser som kan doble seg eller mer, til vinteren. Jeg håper virkelig at olje -og energiministeren tar grep snarest og at vi i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 får på plass en normalitet i strømpriser for alle.

I likhet med alle andre særskatter og avgifter (eiendomsskatt, formueskatt og diverse spesifikke avgifter med videre) slår dette verst ut for de som har minst fra før. Pensjonister, aleneforeldre, enslige og unge i etableringsfasen blir mest utsatt for disse svingningene. Det blir også bedrifter som kanskje akkurat går i balanse eller er kraftkrevende, og eiere av fritidsboliger som kanskje akkurat har sett seg råd til et fristed for helger og ferier. Disse bør skånes nå!

Jeg oppfordrer både bedrifter og eiere av fritidsboliger om å nå ta i bruk alle virkemidler slik at våre øverste folkevalgte forstår at de snarest må etablere ordninger for alle som er berørt av usedvanlig høye strømpriser, ikke bare vanlige boliger og husstander. Det nytter ikke å sitte og se på at bedrifter kan gå konkurs, og det nytter ikke å sitte å se på at folk i verste fall må tvangsselge fritidsboliger til gi-bort-priser. Det må vi unngå.

Politikere på alle nivåer må nå ta ansvar og gi klare meldinger oppover i det politiske systemet slik at våre øverste folkevalgte skjønner hva som gjelder på grasrota i Norge.