Det handler ikke om at vi fortjener mer lønn, det handler om, hvilket helsetilbud Innlandets befolkning har rett på!

Hva hjelper lov om kommunale helse og omsorgstjenester med rettigheter til deg, når det ikke er fagfolk til å utføre jobben?

Fra første dagen streiken var et faktum, har behovet for å beskrive den usminka sannheten blitt et brøl.

Tillitsvalgte fra Norsk Sykepleier forbund har skrevet debattinnlegg i Innlandets aviser. Enten alene eller sammen med Unio medlemmer. I denne streiken står vi sammen i Unio fellesskapet. skulder ved skulder med lærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi bruker det sterkeste kortet vi har som organiserte arbeidstakere, nemlig streik.

Brølet fra oss sykepleiere handler om sykepleiemangel, mangel på kompetansen til behandling og observasjoner av pasienter i hjemmesykepleien eller sykehjem. Brølet handler også om våre arbeidsforhold og hvilke muligheter vi gis til å utføre faget.

Sykepleiemangelen øker for hvert år, og tall fra NAV viser at det i 2021 mangler 350 sykepleiere i Innlandet. For noen kommuner er sykepleier mangelen så stor, at våre tillitsvalgte er redd dette kan være til fare for pasientene. Det er få eller ingen søkere til utlyste stillinger.

Hvis ikke nå, når da skal sykepleiemangelen tas på alvor?

Pasientene i kommunale helsetjenester har mer komplekse sykdomstilstander nå enn tidligere, og sykdomstilstander både innen somatikk og psykiatri som tidligere ble behandlet i sykehus, behandles nå i kommunene.

Dette er en konsekvens av samhandling reformen som ble innført i 2012.

Høyteknologisk behandling utføres, et eksempel er dialyse, som tidligere kun foregikk på sykehus. Denne behandlingen kan nå foregå enten hjemme hos pasienten, på sykehjem eller ved lokalmedisinske sentra. Dette er en bra utvikling som betyr at disse pasientene slipper å reise tre dager i uka til sykehuset, men dette er en behandling som trenger kompetansen til en sykepleier for at pasienten skal få nødvendig og riktig oppfølging.

Innlandet har en økende andel eldre, og framtidens kommunehelsetjeneste kommer til å trenge flere sykepleiere enn i dag for å kunne tilby innbyggerne det de lovmessig har krav på.

Innlandet befolkning har heller ikke den feiteste lommeboka til å kunne kjøpe seg private helsetjenester.

Vi streiker ikke fordi vi fortjener mer lønn enn andre yrkesgrupper. Det er like utfordrende for kommunene å rekruttere annet helsepersonell. Vi streiker for at Innlandets befolkning skal ha den kompetanse og tryggheten de har rett på i sykehjem, i hjemmesykepleien og alle andre deler av kommunal helsetjeneste.

Innlandet lytt til brølet vårt, dette er den usminka sannheten. For hvis ikke nå, når da……?