Tirsdag deltok han på et høringsmøte om budsjettet på rådhuset. Der orienterte han formannskapet og utvalgslederne i kommunen om mulige konsekvenser dersom svømmehallen i Røverdalen tørrlegges for godt. Nedleggelse av svømmehallen er nemlig et av rådmannens mange spareforslag for neste fireårsperiode.

Les også

Dårlig timing å stenge svømmehaller

I september ble Gjøvik svømmehall midlertidig stengt. Bærekonstruksjonen i bassenget må repareres for 2,2 millioner kroner, før det kan fylles opp igjen, viser beregninger som Sweco har foretatt. Men nå trues altså svømmehallen med permanent nedleggelse. GOA, som drifter svømmehallen for kommunen, har sett på mulige konsekvenser av en slik stengning. De er ikke lystige.

Inntektsgrunnlaget faller bort

– Hvis svømmehallen blir nedlagt, vil også mye av inntektsgrunnlaget i kiosken falle bort. Tidligere var det en billettør i Fjellhallen og en i svømmehallen. Så slo man sammen dette til én billettør i servicebygget. Men det er klart at hvis 20.000 besøk forsvinner, så faller mye av grunnlaget for å drive kiosken bort, påpeker Evensen.

– I andre omgang vil dette også gå ut over aktiviteten i Fjellhallen, påpeker han. Inntil nå har Fjellhallen og Svømmehallen oppnådd mange synergieffekter i forhold til drift. Når disse stordriftsfordelene forsvinner, blir økonomien deretter.

– Uten svømmehallen vil GOA måtte nedbemanne. Det vil gå ut over åpningstider og aktivitetstilbud, sier Evensen.

Tilfluktsrom for 3750 personer

Han understreker at Gjøvik kommune plikter å drifte svømmehallen og fjellhallen som tilfluktsrom. Det innebærer at svømmehall fortsatt vil koste mye penger, uansett om arealet er åpent for publikum eller ei.

– Hele svømmehallen skal kunne gjøres om til sykerom med sengeplasser, vaskeplasser, tørrklosetter og oppbevaring av vanntanker til 3750 personer i løpet av 72 timer. Det innebærer blant annet daglig tilsyn med drenering av grunnvannet, og andre kostnader til ettersyn og vedlikehold, varme, ventilasjon, med mer, sier daglig leder i GOA.

Uoppsigelig leieavtale

Han viser for øvrig til at GOA betaler 475.000 kroner per år for leie av servicebygget og glassgangen til Industribygg i dag. Denne leieavtalen er uoppsigelig helt fram til utgangen av år 2039.

Styrets konklusjon er at GOA trenger et økt tilskudd i størrelsesorden 1,7 millioner kroner for at selskapet skal kunne opprettholde den aktiviteten man har i dag, dersom svømmehallen legges ned. Alternativet er å legge ned servicebygget og redusere aktiviteten i Fjellhallen.