Onsdag, kan vi lese i ulike medier om krangling i den svenske VM-leiren og Tix-tema på Debatten tirsdag kveld.

Ordlyden i disse nyhetsartiklene uroer meg. Det samme med mange andre artikler, tv-program og politisk ordskifte over lengre tid. Det offentlige ordskifte skal ha temperatur. Men det må også ha med respekt og ansvar. Som mobbeombud savner jeg respekt og ansvar.

De to nevnte nyhetsartiklene fra onsdag er gode eksempler. Det argumenteres for hvorfor det er så viktig for meg å få lov til å si det som passer meg akkurat nå.

De svenske skijentene mener at det bør være lov å skjelle ut hverandre for åpent kamera og i sosiale medier fordi de har «vinnerskaller». En av de siteres på at takhøyde er viktig.

Javel, men den takhøyden de trenger gjør noe med flere når den skal skje offentlig.

Og når en journalist bruker ord som å «grine litt på Lindmo for å få oppmerksomhet» og han samtidig argumentere med at han må få lov til å si sin ærlige mening, flytter det grenser for hva vi kan si til hverandre.

Mange har sett videoen fra en kantine på en skole i USA, der en ung elev fra Latin Amerika blir møtt med rop «bygg den muren». Direkte hentet fra Donald Trumf sin tale. Det var helt greit, fordi det har blitt akseptert i voksenverden.

Vi ser at ordskiftet, retorikk og beskrivelse av hverandre i den offentlige debatten og sosiale medier overføres til barn og unge, til skoler og fritidsarenaer. Det bekymrer meg. Skole og barnehage har et stort ansvar for barn og unges miljø, men hvordan kan de klare å stå imot den kraften som ordskifte i offentlig debatt har.

Når du er rollemodell eller en stemme i offentligheten medfører det et stort ansvar for utviklingen av språk og ordskifte blant barn og unge! Det hjelper ikke å rope etter «folkeskikk» hos barn uten å ta det ansvaret selv.