Hvilken informasjon har du rett til som pasient eller pårørende?

TILGJENGELIG: – For pasienter som har vært på sykehus som er innenfor Helse Sør-Øst er journaldokumenter som er skrevet fra og med 15. oktober 2018 tilgjengelige på Helsenorge.no, opplyser Astrid Gran Nordheim i Pasient og brukerombudet i Innlandet.

TILGJENGELIG: – For pasienter som har vært på sykehus som er innenfor Helse Sør-Øst er journaldokumenter som er skrevet fra og med 15. oktober 2018 tilgjengelige på Helsenorge.no, opplyser Astrid Gran Nordheim i Pasient og brukerombudet i Innlandet. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Om man er pasient enten i spesialisthelsetjenesten eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, er det avgjørende at man har tillit til de som skal gi tjenesten. Tillit og trygghet har tett sammenheng med god kommunikasjon, og vår erfaring er at god og riktig informasjon fra tjenestestedene er helt avgjørende.

Reglene om personvern gir oss rett til informasjon om oss selv. Denne retten er gjenspeilet i helselovgivningen som gir oss rett til innsyn i egne helseopplysninger. Like viktig er retten til informasjon om behandlingen vi mottar fra helsevesenet, enten det er på sykehus, hos fastlegen eller på et sykehjem i kommunen. Informasjon gjør oss i stand til å ta valg om hva slags behandling vi ønsker.

Pasient- og brukerombudet mottar jevnlig henvendelser fra pasienter og pårørende i vanskelige og sårbare livssituasjoner. De fleste av de som kontakter pasient- og brukerombudet ønsker først og fremst informasjon og veiledning. Behovet for informasjon er særlig stort for mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester, fordi disse tjenestene ofte gis over lang tid og utgjør en viktig del av pasientens hverdag.

Av den grunn har også kommunene en selvstendig plikt til å gi informasjon; både om hvilke tjenester som finnes, hvordan man kan gå frem for å søke og om muligheten til å klage. Kommunene er også forpliktet til å gi informasjon og veiledning til pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar. Denne forpliktelsen innebærer blant annet at den pårørende skal gis opplæring og veiledning, informasjon om mulighet for avlastning og informasjon om retten til omsorgsstønad.

Helsetjenesten er også forpliktet til å informere pasienter som skal gjennom behandling om de ulike risikoene og bivirkningene ved behandlingen. Slik informasjon er viktig for at pasienten skal kunne være i stand til å ta et informert valg om hvorvidt de ønsker å ta imot behandlingen. Det skal også informeres om de forskjellige behandlingsmetodene som er tilgjengelige, slik at pasientene selv kan medvirke ved valg av behandling.

Man kan be om innsyn i egen journal, både fra sykehuset og fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten inkludert fastlegen. Det er ikke adgang for helsetjenesten til å ta seg betalt for kopi av journalen. Hvis man har mottatt behandling på sykehus kan man også få tilgang til sin egen journal på nett via portalen til Helsenorge.no. For pasienter som har vært på sykehus som er innenfor Helse Sør-Øst er journaldokumenter som er skrevet fra og med 15. oktober 2018 tilgjengelige på Helsenorge.no.

Informasjonen skal være tilpasset slik at den er forståelig for mottakeren uavhengig av hans eller hennes alder, modenhet, kulturelle bakgrunn eller språkbakgrunn. Dette innebærer blant annet at det skal brukes tolk der det er behov for det.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet kan svare på spørsmål både om retten til informasjon og om andre rettigheter for pasienter og pårørende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken