Randsfjordferja II har fått noen endringer i rutetidene etter skoleferien. Dette skyldes i hovedsak at mannskapet ikke lenger har dispensasjon fra arbeids- og hviletidsbestemmelsene som gjelder for sjøfolk.

– Mannskapet har skift som gjør at de må ha to timer hvile på dagtid for å oppnå tilstrekkelig døgnhvile. Før har rederiet hatt dispensasjon fra denne regelen, men den gjelder ikke lenger. Derfor står ferga stille i to timer tidlig på ettermiddagen, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

32 avganger

De nye avgangstidene er også til en viss grad tilpasset den nye elektriske ferga som skal settes inn på fergesambandet før jul. Den må ha tid til å lade.

– Første og siste avgang fra Horn og Tangen er som de var før sommerferien. Men til sammen har ferga nå 32 avganger i løpet av uka, mens den før hadde 36, sier Hestetræet.

Fylkeskommunen har fått noen spørsmål om endringer i rutetidene. Det har også kommet henvendelser om at noen morgenavganger ikke korresponderer helt med bussavganger fra Horn og Tangen.

– Sammen med Innlandstrafikk ser vi på om vi kan tilpasse morgenavgangene bedre til bussenes avgangstider. Etter kontakt med Gran kommune kommer vi også til å endre litt på totimerspausen midt på dagen, for å ta hensyn til viktige helsetjenester, sier enhetslederen.

Flere avganger koster penger

Hestetræet understreker at rederiet må få satt elferga i drift, før fylkeskommunen eventuelt kan vurdere flere endringer. Det er viktig å se hvordan det blir å drifte den nye ferga, og om ladetida blir som forutsatt.

– Justeringene vi gjør nå, er mulig å få til, fordi de ligger innenfor det som er mulig med dagens bemanning, sier Hestetræet.

Rederiet har fått signaler om at noen brukere ønsker seg flere avganger, blant annet om kvelden og i helgene.

– Det er hyggelig å høre at folk setter pris på ferga og det reisetilbudet vi gir. Dessverre er det ikke mulig å sette opp flere avganger om kvelden og i helgene, uten å ansette flere folk. Det har vi ikke økonomi til å gjøre, sier Hestetræet.