Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede.

Kurset er basert på forskning og tar utgangspunkt i de 5 viktigste grepene som har mest betydning for at vi skal ha en god livskvalitet; Være oppmerksom – Være aktiv – Fortsette å lære – Gi – Knytte bånd.

Det er Rådet for psykisk helse som har utviklet kurset i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Kurset er for deg over 60 år og laget for å gi deg et løft i hverdagen. Gjennom seks kursdager vil du få verktøy og kunnskap om grep som kan bidra til mer hverdagsglede.

Kurset er ikke et terapikurs for å mestre nedstemthet eller depresjon. Det er heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger. Det kan allikevel styrke deg i møte med slike belastninger - og virke forebyggende.

"Hverdagsgleden handler både om å ha gode følelser og om å fungere godt. Det handler om å oppleve glede og mening, energi og tilfredshet, om å bruke sine sterke sider, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagsgleden er derfor en verdi i seg selv. I tillegg har hverdagsgleden en rekke viktige konsekvenser" (Ragnhild Bang Nes, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet).

Små endringer kan forandre mye. Det handler om å ta grep. Fem faktisk. Husk at du er den som kan forandre livet ditt og hverdagen din.

Kurset går over seks samlinger à 2-2,5 time, hvorav tre samlinger er før jul og tre samlinger på nyåret. Oppstart er fredag 26.november i GOBB Arena på Vind Idrettsplass. Kursdeltagelsen koster kr 250,- som inkl. kurshefte og enkel servering. Kurset krevet påmelding og frist for dette er 19. november.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, så ikke nøl med å ta kontakt med Friskliv Senior i Gjøvik.