Hvem ville barna stemt på?

Av
DEL

MeningerBarn og unge har ikke stemmerett. Som voksen er det du som stemmer for dem. Men hva vil politikere i din kommune gjøre for barn og unge?

Det er store forskjeller på hvordan kommunene og partiene løser utfordringene våre barn møter i hverdagen. Tar de politiske partiene deres hverdag på alvor?

Mange av disse utfordringene kan løses lokalt. Du kan bidra til at det blir bedre for barn i din kommune og ditt fylke om du husker på barna når du stemmer.

Som barneombud jobber jeg for at rettighetene til barn og unge blir ivaretatt. Jeg vil også ha deg som velger med på denne jobben. Så før du går inn i valgboden, ta barnebrillene på og se etter dette:

- Mobbing kan gi konsekvenser langt inn i voksenlivet. Gjør kommunen din nok for å forebygge mobbing mot barn?

- 95 prosent av alle barn og unge i alderen 9-18 år har sin egen mobiltelefon. Får barn og unge i din kommune god nok digital kompetanse og hjelp om de opplever negative hendelser på digitale medier?

- Barn vi har snakket med har fortalt at de «dårligste» lærerne ofte blir satt til spesialundervisning. Er politikerne du skal stemme på opptatt av at det er nok kvalifiserte ansatte i skolen?

- Mange barn sliter med psykisk helse og selvskading. Har kommunen et tilbud til dem? Prioriterer de skolehelsetjenesten?

- Barnefattigdommen er økende. Hva vil politikerne i din kommune gjøre for barn som lever i fattigdom? Har kommunene et variert tilbud til barn og unge som er tilgjengelig for alle uansett foreldrenes bakgrunn?

- Barn i barnevernets omsorg er blant våre aller mest utsatte barn. De fortjener en trygg og god oppvekst. Hva vil ditt parti gjøre for å få et bedre barnevern?

- Alle barn har rett til å bli hørt og deres mening skal bli tatt på alvor. Dette står i FNs barnekonvensjon. Vil politikerne i din kommune gi barna innflytelse over politikken? Lytter de til barn og unge i beslutninger som angår dem?

Barn trenger voksne som tar gode valg på deres vegne – og som lytter til hva de har å si. Husk det når du stemmer.

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags