Gå til sidens hovedinnhold

Hvem tar ansvar for å lete etter disse større sammenhengene?

oa mener

17. januar i år ble Roar Engelund drept med kniv i det tilrettelagte botilbudet i Hov sentrum som er en mellomstasjon mellom innleggelse og egen bolig for mennesker som har slitt med en kombinasjon av psykiske problemer og rusmisbruk. Gjerningspersonen var en annen beboer. Drapet skjedde i forbindelse med at flere beboere var samlet til kortspill. Det ble inntatt alkohol, på tross av klare ordensregler. Ingen ansatte var til stede da ugjerningen ble begått.

Dette er harde fakta, og de etterlater noen store og ubehagelige spørsmål.

Politiets etterforskning er avsluttet og henlagt etter at gjerningspersonen ble funnet død på cella mens han satt varetektsfengslet i Oslo fengsel. En mann som var dømt til psykisk helsevern og under oppfølging av sikkerhetsavdelingen ved sykehuset på Reinsvoll. Som ble plassert på Hov Nordre før en fullstendig voldsrisikovurdering var utført.

Men det er flere spørsmål ved denne saken enn de faktiske forhold rundt hva som skjedde den fatale kvelden. Kan det ha vært svikt i selve rammen rundt botilbudet som bidro til hendelsen? Eller skal slikt som dette kunne skje?

Fylkesmannen i Innlandet har nå gransket saken. I alle fall om tilbudet ivaretok helselovgivningens bestemmelser i den konkrete situasjonen rundt drapet. Fylkesmannen konkluderer med at verken Søndre Land kommune eller Sykehuset Innlandet Reinsvoll har brutt loven.

Konklusjonen er en lettelse for alle involverte. Men gjennomgangen må også leses med øyne som leter etter forbedringer. Fordi det er så veldig klart at storsamfunnet ikke klarte å hjelpe to av våre egne da de trengte det mest. Det handler om mer enn akkurat hva som skjedde den kvelden.

Hvem tar ansvar for å lete etter disse større sammenhengene? Det synes ikke som Fylkesmannens tilsyn tar slike linjer opp i seg.

Det handler ikke om å finne syndebukker. Ei heller om etterpåklokskap i sin enkleste form. Det handler om å aktivt lete etter punkter, møter og sammenhenger som går an å bli bedre på. Og ikke være redd for hva man finner.

Kommentarer til denne saken