Østre Toten Kristelig Folkeparti er bekymret for hva kommunen kommer til å kutte i skolebudsjettet. Vi ønsker å være en stemme for de barna som er mest sårbare, og vi ber om at ressursene til sosialfaglig personell skjermes. De elevene som er helt avhengig av denne hjelpen, vil bli veldig skadelidende om noen av disse ressursene reduseres. Dette er å forebygge, og det betyr sparte midler i flere etater senere.

Vi har i vårt kommuneprogram at vi vil arbeide for å få inn flere yrkesgrupper i skolen slik at læreren kan fokusere på å være pedagog.

Vi håper alle i kommunestyret i Østre Toten vil være vår stemme for disse barna som trenger dette personellet hver eneste dag og mange av dem hver eneste time.