Advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund uttaler til OA følgende: «Du eier ikke utsikten din, og utsikt er heller ikke noen menneskerett, som noen av og til synes å mene.» Dette er et oppsiktsvekkende utsagn fra dette holdet, og som jeg vil ta skarp avstand fra. Hvem er det Huseierforbundet skal representere? Burde ikke Huseiernes Landsforbund engasjere seg en smule for å ivareta interessene til de veldig mange huseiere som blir skadelidende i fradelingssaker og utbygging i stedet for ukritisk å støtte utbyggerinteresser?

Jo, du eier både din tomt, bolig – og utsikten, som du kan omsette, og du beskattes ikke bare ut fra takst på tomt og bolig, men slik som i deler av Nordbyen, ganges denne taksten (sjablongtaksten) opp med 1,5, som er en såkalt sonefaktor for området. Da havner du kanskje 1 million høyere, som eiendomsskatten beregnes ut fra. Markedsverdien er høy på eiendommer i Nordbyen, ikke minst på grunn av utsikt og beliggenhet, og du beskattes altså hardere av den grunn. Spørsmål: Er det logisk og riktig at du beskattes av noe du ikke eier (utsikten altså)?

Et annet forhold, som går på utsikt, er at når eiendommer omsettes i Nordbyen, blir det ofte ville budrunder som ender i salg av eldre eneboliger til for eksempel rundt 1 million over prisantydning og takst. Folk betaler for utsikt, og de som selger, tjener på det. Spørsmål: Selger de noe (utsikt) de ikke eier? En ser eksempler på eldre som selger sin bolig i villastrøk for å komme nærmere sentrum, mens enkelte, da med kjøpekraft, er raskt på pletten for å kjøpe – om beliggenhet og utsikt er bra. Det ender gjerne med en storstilt ombygging og restaurering, eller at det søkes om fradeling til enda et hus på samme tomt. Slik vil beliggenhet og utsikt i mange tilfelle bli avgjørende for en kjøper.

Oppsummert vil sentrale problemstillinger bli følgende: Hvor er logikken i 1) påstanden om at du ikke eier utsikten når du får ekstra betalt ved salg av eiendommer med utsikt, og 2) at du beskattes ekstra gjennom eiendomsskatt nettopp på grun av beliggenhet og utsikt. Et siste spørsmål: Verdiforringelse på grunn av tap av utsikt – hvordan kompenseres det?