Arbeiderpartiet i Innlandet trenger en ny kandidat til fylkesordførervervet, og det begynner å haste. 29. april er fristen kommunepartiene i hele Innlandet har fått til å melde inn sine forslag til fylkeslista foran lokalvalget neste år.

Akkurat nå oppholder flere seg i den berømmelige tenkeboksen og vurderer om de vil stille seg til disposisjon i den store samfunnsdugnaden som demokratiet er. Formodentlig er noen av dem lokale. For av de åtte i Aps fylkestingsgruppe som har betakket seg for renominasjon, er halvparten vestopplendinger. Blant disse Anne-Marte Kolbjørnshus. Landingen som i en årrekke har vært gruppeleder og en av fylkesordfører Even Aleksander Hagens nære allierte. I en alder av 34 år har begge mistet motivasjonen for fylkespolitikken. De unge lederne etterlater seg et vakuum. 

Reaksjonene viste at det kom overraskende på partikolleger at fylkesordføreren ikke ønsker renominasjon. Derfor har partiet heller ingen åpenbar arvtaker som står klar. Nettopp derfor er denne nominasjonsprosessen av de mest interessante på lenge. Hvem har Ap i Innlandet som er rustet til å ta steget til topps og potensielt gå rett inn i politisk ledelse av fylkeskommunen? Og har Vestoppland noen kandidater med realistiske ambisjoner om en plass i toppen av lista? Sant å si er det ikke helt krystallklart hvem Arbeiderpartiet i denne folketunge regionen skal spille inn som rustet for listetoppen. Det er et tankekors.

Forhåpentlig tar jeg feil. Kanskje har også Ap-lagene – i alle fall i Gjøvikregionen – denne gang snakket godt sammen om å rekruttere nye navn til fylkesnivået. Kan hende har de til og med søkt utenfor eksisterende medlemslister etter spennende kandidater. Når ferske statsråder kan gå ut på Slottsplassen med helt nysignerte partimedlemsskap, kan ikke manglende partibok være et uoverstigelig hinder for å melde seg på i fylkespolitikken. Nye navn gir ofte en interessant dynamikk. 

Les også

Gjennomslagskraften vinner neppe på å i tillegg framstå som sutrete

I det minste bør Ap i regionen kunne stå samlet bak egne kandidater, også de som kanskje nå er motivert til å ta steget fra kommune- til fylkesperspektiv. Fordi Vestoppland må ha ei hånd på rattet i samfunnsutviklingen fylkeskommunen skal tilrettelegge for. Det må ikke minst representeres på det tradisjonelle styringspartiets valgliste.

Så er det grunn til å anta at nominasjonsprosessen kan være ekstra tung denne gang. Ap har virkelig fått unngjelde for fylkesgrensesaken. Så er det jo å anta at folk leser hele politiske program fra gang til gang, før de avgjør sin stemme. Det vil være et valgskred av de sjeldne om Ap mister all makt i Innlandet ved fylkestingsvalget neste år. 

Men trusler, hets og generelt idioti i kommentarfeltene hjelper åpenbart ikke på rekrutteringen til politikken. Det er faktisk en trussel mot demokratiet når folk sier de ikke orker engasjere seg fordi shitstormen mot politikere på alle nivåer drukner motivasjonen til å bidra i samfunnssystemet. Da er det mer behagelig å sitte i en eller annen anonym posisjon i næringslivet. Men det er ikke der man er i posisjon til helt konkret å kunne påvirke vesentlige endringer i samfunnstilbudet. 

Det skjer for øvrig også ytterst sjelden i kommentarfeltene.